LT
RU

Gerbiamas skaitytojau: “Saulės ženklų astrologija” nesiremia gimimo metrika (metais, mėnesiu, diena, valandomis ir minutėmis, gimimo vieta), todėl ji jokiu būdu nepretenduoja į individualią ir tikslesnę konkretaus žmogaus interpretaciją. Kadangi šioje sistemoje atskaitos taškas – vien tik Saulė, o kitų planetų ir horoskopo namų visiškai nepaisoma, tai ir kai kurie teiginiai negali neskambėti nekategoriškai, arba jie atskleidžia tik pusę tiesos. Skaitykite šią informaciją labiau bendrosios kultūrinės savišvietos vardan. Taip pat būtina atkreipti dėmesį, jog ženklo ribų intervalas įvairiuose šaltiniuose gali skirtis; tai natūralu, kadangi Saulės disko centras kerta to ar kito Zodiako ženklo pradžią kiekvienais metais ne vienu ir tuo pačiu metu. Spauskite ant šios nuorodos: Saulė Vėžyje 2007/2008, kad pamatytumėte, kada į Vėžį ji įžengė 2007m., ir kada 2008m.

Žemiau išdėstytos informacijos šaltinis: Werner Bogun. Didysis astrologijos žinynas. Psl. 55 – 147, “Lektūra”, 1999m.


AVINAS (
kovo 21d. – balandžio 20d.)
Žiema dar nenugalėta, tačiau Avinas į ateitį žvelgia kupinas pasitikėjimo ir ištroškęs veiklos. Jis nesidairo atgal, negalvoja apie tai, tik jaučia gamtos galią ir gyvybinę jėgą, iš pilkos žemės prikeliančią pirmuosius augaliukus. Aviną užpildo ši Žemės energija, jis nori vėl ir vėl užkariauti pasaulį, iškėlęs tvirtus savo ragus stoti į bet kokią kovą.

Simbolinis aiškinimas
Avino simbolis yra jo ragai. Įsivaizduokite jauną avinėlį, linksmai strapaliojantį pievoje ankstyvą pavasarį. Be jokio tikslo, žaismingai jis bado orą savo rageliais. Viskas jam nauja, aplinkui tiek daug įdomybių: žiema jau traukiasi, gyvybė verda, auga, atsinaujina. Dėl šios nežabotos jėgos bei begalinio gyvybingumo Avinui priskiriama Marso planeta. Šis Zodiako ženklas apima žmogaus kūdikystę ir ankstyvąją vaikystę, jam būdingas žaidimų poreikis bei begalinis smalsumas.
Atgimstantį pavasarį žymi impulsyvi jėga ir karštis kardinaliausia, taigi stipriausia ir aktyviausia forma. Avinas tiesiog spinduliuoja šią gyvybingą energiją. Tai nėra ilgai mąstantis jausmų ar svajonių žmogus. Jo gyvenimo eliksyras yra veikla, nuolatinis judėjimas.
Dėl kardinalios šio ženklo natūros Avinas pats sau sukuria veiksmo pagrindą. Jam yra mieliausios jo spontaniškos idėjos bei gebėjimas susižavėti, nelabai reikalingas impulsas iš išorės – priešingai, dažnai jis kitus užkrečia savais sumanymais. Kur tik pasirodo Avinas, tuojau kažkas atsitinka ir vargiai išlieka nusistovėję įpročiai.
Būdamas Ugnies ženklas, Avinas turi greitai ir smarkiai reaguoti, dėl to jam ne visada lieka laiko apsvarstyti savo veiksmus. O jei Avinas mąsto, kyla pavojus, jog impulsyvumas pakenks jo paties planams. Todėl dažniausiai Avinas visuomet eina ten, kur veda staigiai į galvą šovusi mintis (beje, nuolat besikeičianti), ilgai neklausinėdamas savęs, kur ir kodėl.
Šio tipo žmonėms nebūdinga knaisiotis savo vidiniame gyvenime. Jie, trokšdami veiklos, priklauso tik išoriniam pasauliui ir galvoja, jog visai nebūtina ieškoti savyje paslėptų jėgų bei ketinimų. Į tamsiąją savo sielos pusę Avinas kartais ir neatkreipia dėmesio. Dėl spontaniško būdo yra labiausiai iš visų Zodiako ženklų pastebimas ir mėgiamas draugijoje. Be to, nusimena neilgam. Jis lengvai išgyvena nesėkmes ir čia pat imasi kitų darbų. Kaip ir kitiems Ugnies tipo ženklams, Avinui būdinga vieną stiprų jausmą lengvai pakeisti kitu. Jis visai nėra kerštingas. Temperamentas Avinui ne tik leidžia, bet netgi verčia išlieti savo energiją, bet nelaikyti akmens užantyje.
Tačiau toks būdas sukelia sunkumų ne tik pačiam Avinui, bet ir aplinkiniams žmonėms. Lengva pastebėti, jog aktyvumas ir nepastovumas – tai jo silpnosios vietos. Per dažnai ir per greitai jis palieka vieną darbą, nes eilėje jau laukia kitas. Ilgainiui jį supantiems, ramesnio charakterio žmonėms toks Avino būdas gali gerokai įkyrėti.
Silpniausia Avino vieta yra galva. Dažnai ją kamuoja skausmai, šiai kūno daliai būdingos įvairios ligos. Avino profesijas įtakoja Marsas: tai kario, policininko, medžiotojo, mėsininko, chirurgo, taip pat metalurgo specialybės. Atostogų metu Avinui reikėtų nors kartą nukeliauti į dykumą, aplankyti aukštų kalnų  vietoves ar kitas nederlingas apylinkes. Valstybės jam patinka šios: Vokietija, pirmiausiai Švabija, paskui Palestina, Japonija ir Anglija. Šio Zodiako ženklo gyvūnai: žinoma, pats avinas ir pelėda. Augalai: lelija ir snaputis. Akmuo: rubinas. Spalva: ryškiai raudona. Kvapnusis aliejus: snapučių.

Simbolinis Avino santykių su kitais Zodiako ženklais aiškinimas
NB: tolimesni aprašymai tėra tik atspirties taškas nagrinėjant įvairių Zodiako ženklų atitikimą vienas kitam. Norint konkrečiai sužinoti, kokios yra tarpusavio ryšio galimybės, ar kokie laukia sunkumai, reikia tikslaus dviejų žmonių gimimo horoskopų palyginimo.

Avinas – Avinas
Tai aistringa, žavi kombinacija, garantuojanti įdomų gyvenimą. Žinoma, galimi ginčai bei tarpusavio nesutarimai, tačiau tai būdinga judviejų temperamentams ir santykiams netrukdo. Kitiems žmonėms dviejų Avinų buvimas draugėje gali kartais atrodyti perdėtai energingas ir karštligiškas.

Avinas – Jautis
Vienas veržlus, visuomet atviras pokyčiams, o kitas – uždaras ir tylus. Tokia sąjunga retai būna sėkminga. Tai labai skirtingos natūros ir, dėsninga, jos nesupranta viena kitos. Jei Mėnulio padėtis arba Ascendentas skatina abipusį supratimą, gali pavykti pasiekti balansą.

Avinas – Dvyniai
Kadangi šiems ženklams būdingas judėjimas, jie gali gerai sutarti tarpusavyje. Abudu yra taipogi pakankamai skirtingi, kad domėtųsi vienas kitu, ilgą laiką gali paįvairinti vienas kito gyvenimą, o to reikia jiems abiems.

Avinas – Vėžys
Čia susitinka ugnis ir vanduo, atitinkami būna ir šių dviejų ženklų santykiai. Kad jie taptų kiek įmanoma palankesni, reikia labai jau harmoningų Mėnulio ir Ascendento pozicijų. Bet netgi tokiu atveju bendras gyvenimas būtų vien tik tolerancijos ir tarpusavio supratimo išbandymas.

Avinas – Liūtas
Šios giminingos sielos supranta viena kitą jau iš pusės žodžio. Liūto uolumas ir garbės troškimas harmoningai derinasi prie Avino kovinės dvasios. Gyvenime abu gali pasiekti labai daug,kol jie kartu turės tą patį tikslą.

Avinas – Mergelė
Jie vienas kito visiškai nesupranta – baiminga Mergelė ir nutrūktgalviškas Avinas. Galbūt Aviną ir suvilios idėja, kaip užkariauti trapią ir neprieinamą Mergelę. Bet kai jis tik pamatys, kad jo įtakoje Mergelė nesikeičia, greitai dings bet koks susidomėjimas. O Mergelei gyvenimas su Avinu atrodys per daug rizikingas.

Avinas – Svarstyklės
Zodiake abu šie ženklai išsidėstę vienas priešais kitą. Jie sudaro kontrastingą porą. Abu atstovauja vienas kito tą asmenybės pusę, kuri gyvenime vos pasireiškia ar dažnai yra atmetama. Abudu žavisi vienas kitu, o jei išsiaiškina savo abipusius nesutarimus, tai tokia sąjunga, nepaisant visų priešingybių, gali būti labai sėkminga.

Avinas – Skorpionas
Pagal temperamentą – tai visai priešingos natūros, tai ugnis ir vanduo. Padėtį sunkina dar ir tai, kad abu ženklai yra smarkiai kovingos natūros. Dėl to abiems nėra lengva priimti vienas kitą tokiais, kokie jie yra. Rimti konfliktai grasina virsti ilgai besitęsiančiu ir sekinančiu karu. Abipusiai santykiai gali išsilaikyti tik tuomet, jei abu išmoks kovoti dėl bendro reikalo.

Avinas – Šaulys
Kadangi abu yra Ugnies ženklai ir vienodo temperamento, tai ir supranta vienas kitą iš pusės žodžio. Be to, vienas kitą ir papildo: Šaulys siūlo bendrus tikslus ir suteikia spontaniškajam Avinui erdvę jo aktyvumui. Šis gi savo ruožtu rūpinasi, kad būtų įgyvendinti Šaulio idealai ir planai.

Avinas – Ožiaragis
Iš vienos pusės ugningas bei impulsyvus žmogus, iš kitos – santūrus, protingai planuojantis ateitį. Tarpusavio supratimas beveik neįmanomas. Kadangi abudu, būdami kardinalūs ženklai, nori nulemti situaciją, jie neišvengiamai susiginčys tarpusavyje. Avino ir Ožiaragio sąjungoje pasitaikytų daug konfliktų.

Avinas – Vandenis
Tai harmoningos, viena kitą dominuojančios asmenybės. Ideali Avino energijos bei Vandenio intelekto ir proto samplaika. Abu atviri bet kokioms naujovėms ir jų gyvenimas būtų įvairiapusiškas ir aktyvus.

Avinas – Žuvys
Avinui nesuprantamas Žuvų svajonių pasaulis. Jų švelnus, uždaras būdas gal ir gali trumpam sužadinti Aviną – užkariautoją, bet ilgainiui kyla pavojus pažeisti švelnią Žuvų sielą. Abu šie ženklai yra tokie svetimi, jog jiems geriau laikytis toliau vienas nuo kito.


JAUTIS (
balandžio 21d. – gegužės 20d.)
Pagaliau Žemė pasipuošė žaluma. Jautis dabar turi viską, ko jam reikia, gyvenimui negresia nepritekliai, tačiau jo pasąmonėje dar slypi žiemos vargų prisiminimai. Dėl to jis ypatingai džiaugiasi šviesiomis gyvenimo pusėmis. Jam svarbu ne vien tik materialinis patikimumas, bet grožis ir menasJautis puošiasi ir pavasario gėlėmis. Kartu jis yra išdidus ir galingas, pasiruošęs ginti savo teritoriją, jei tik kas į ją kėsintųsi.

Simbolinis aiškinimas
Jaučio simbolis – jo galva. Pavasaris jau galutinai įsiviešpatavo, sultingose žydinčiose pievose ganosi galvijų bandos. Didelis ir masyvus, įsitikinęs savo jėga, Jautis ramiai saugo jam priklausančią teritoriją. Te niekas neišdrįsta įsibrauti į jo valdas, kitaip turės reikalo su grėsminga jėga. Šiaip jau Jautis mėgsta ramybę ir harmoniją, jis džiaugiasi malonia aplinka. Ne veltui Jautį globoja Venera. Venerai būdingas džiaugsmas viskuo, kas gražu, pirmiausia meile, kuo ypatingai pasižymi Jaučio natūra. Venera išryškina jo nepaprastą siekimą būti kuo santūresniu bei harmoniškesniu, norą turėti tik jam vienam priklausančią teritoriją. Jaučio ženklas priskiriamas žmogaus vaikystės fazei, kai vaikas išmoksta skirti sąvokas nuo “mano” ir “tavo”, nori turėti savo nuosavybę. Būdamas Žemės ženklu, Jautis yra lėtas, bet tvirtas. Turi praeiti tam tikras laiko tarpas, kol jis ištirs aplinkybes. Jautis nėra linkęs į staigias permainas ir pokyčius. Prieš susitikdamas su kokia naujove, Jautis pirmiausia viską nuodugniai apsvarstys ir patikrins. Dėl šios savybės žmonės, gimę po Jaučio ženklu, yra patikimi ir apdairūs bičiuliai. Deja, lygiai taip pat ilgai jis būna blogos nuotaikos, jei ji jau apima Jautį. Be to, šis Zodiako ženklas yra labai kerštingas. Jautis gali būti dar ilgai įsižeidęs nepaisant to, kad kitas jo vietoje būtų seniai viską pamiršęs. Taip yra dėl to, kad visas nuoskaudas Jautis taipogi turi dešimt kartų pergromuliuoti, kol kas suvirškins. Tvirtas Jaučio ryšys su Žeme neleidžia jam netekti pagrindo po kojomis, nepaisant jo didelio polinkio į malonumus. Praktiškas protas ir realistinis požiūris padeda Jaučiui neišeiti už jo galimybių ribų. Savaime suprantami dalykai jam yra kantrybė, gerai ir iki galo atliktas darbas, tačiau, kaip Veneros globotiniui, nesvetimi jausmai ir emocijos. Jaučiui dažnai reikia kažkokio akstino, postūmio, kitaip jis nė nepajudės iš vietos. Jo lėtas būdas, įprotis viską pasverti, gali lengvai virsti tiesiog tingumu ar neveiklumu. Jau pats elementas – Žemė – yra lėtumo simbolis, o dar prisideda ir fiksuota ženklo savybė. Taigi labai tikėtina, jog Jautis taps flegmatiku ir paskęs savo neveiklume bei rutinoje.
Silpnos Jaučio kūno vietos yra kaklas, gerklos ir skydliaukė, tad dažniausiai jis serga su tuo susijusiomis ligomis, pvz., įvairiais peršalimais. Profesinės Jaučio žmonių sritys: sodininkystė, taikomoji dekoratyvinė dailė, mados, medžio apdirbimas, žemės ūkis. Atostogoms Jautis turėtų rinktis  įdirbtas, sukultūrintas žemes, jam vertėtų išbandyti poilsį kaime, valstiečių sodyboje. Tinkamos Jaučiui šalys yra Olandija, Airija, Lenkija bei Šveicarija.
Jo gyvūnas: žinoma, jautis. Augalas: dedešva. Akmuo: topazas. Spalva: sodri, tamsi indigo (mėlyna). Kvapnusis aliejus: aromatinis balzamas.

Simbolinis Jaučio santykių su kitais Zodiako ženklais aiškinimas
NB: tolimesni aprašymai tėra tik atspirties taškas nagrinėjant įvairių Zodiako ženklų atitikimą vienas kitam. Norint konkrečiai sužinoti, kokios yra tarpusavio ryšio galimybės, ar kokie laukia sunkumai, reikia tikslaus dviejų žmonių gimimo horoskopų palyginimo.

Jautis – Avinas
Žr. aukščiau skiltį apie Aviną.

Jautis – Jautis
Jie turėtų gerai sutarti vienas su kitu, kadangi abu yra vienodo temperamento, visais atžvilgiais abiejų požiūris į gyvenimą vienodas. Tačiau kartu abu yra kietasprandžiai ir užsispyrę, dėl to gali kilti įvairių problemų.

Jautis – Dvyniai
Jų pasauliai yra labai skirtingi. Jaučiui Dvyniai atrodo per daug judrūs ir nepastovūs, kad su jais be problemų galima būtų užmegzti ilgą ir tvirtą ryšį.

Jautis – Vėžys
Kadangi abu ženklai pirmenybę teikia šeimyniškam, be didesnių problemų gyvenimui, tai jie būtų ideali pora. Ryšys su Žeme, praktinis Jaučio protas padeda įgyvendinti Vėžio svajones. Abiems yra labai svarbu kultūringa aplinka ir jaukus namų židinys.

Jautis – Liūtas
Jie visiškai netinka vienas kitam. Jaučiui yra svetimas Liūto pasitikėjimas savimi, jo troškimas būti pripažintu. Jautis tai supranta kaip kėsinimąsi į jo gyvenimo būdą. Tarp šios poros galimi nuolatiniai ginčai.

Jautis – Mergelė
Į gyvenimą abu žiūri praktiškai, abiejų vienodai apdairus temperamentas. Tokia sąjunga galėtų būti labai harmoninga. Ką jie nuspręs, būtinai pasieks. Vis dėlto slypi pavojus, jog toks gyvenimas gali tapti šiek tiek monotoniškas, tekėti įprasta vaga, nes ir Jautis, ir Mergelė baidosi naujovių.

Jautis – Svarstyklės
Apskritai Žemės ir Oro ženklai nesutaria tarpusavyje, tačiau šiuo atveju abiems ženklams pasireiškia harmonizuojantis Veneros poveikis. Tai leidžia Jaučiui draugauti su Svarstyklėmis, toleruoti tarpusavio skirtumus, nepaisyti priešingybių.

Jautis – Skorpionas
Jų ženklai horoskopo rate stovi vienas priešais kitą, taigi abu – ekstremalios priešingybės, o kadangi priešybės traukia viena kitą, tai šie ženklai niekada nelieka abejingi vienas kitam. Dažniausiai tarp jų susiklosto savotiški – meilės-neapykantos santykiai, kad vienas turi būtinai įžeisti kitą, o gyventi vienas be kito negali. Bendras gyvenimas būna labai sudėtingas, bet gali paskatinti gilų dvasinį vystymąsi, tobulėjimą.

Jautis – Šaulys
Greičiau jie abejingi vienas kitam, negu jaučia abipusę trauką. Yra pavojus įsivelti tarpusavio kovon. Abiems daug reiškia pajusti gyvenimo skonį, mėgautis juo. Šis bendras bruožas leidžia vykdyti sumanytus planus.

Jautis – Ožiaragis
Abiems be galo svarbu ištvermingumas ir patikimumas. Tiesa, dėl savo santūraus būdo vienas su kitu susidraugauja negreitai, bet dėl to ryšys būna tik artimesnis, patvaresnis ir ilgesnis. Abu ženklai idealiai tinka vienas kitam.

Jautis – Vandenis
Revoliucingasis Vandenis – tiesiog raudona toreodoro skraistė konservatyviajam Jaučiui. Geriausiu atveju, jie visai nesidomi vienas kitu ir palieka vienas kitą ramybėje. Pasauliai, kuriuose gyvena šie ženklai – idealistinis, dvasingasis Vandenio ir žemiškasis-jutiminis Jaučio – vargiai turi bendrą sąlyčio tašką.

Jautis – Žuvys
Kadangi Jautis ne tik praktiškas, bet ir kupinas emocijų, jis supranta ir domisi Žuvų dvasiniu pasauliu, padeda joms daugiau atsigręžti į realybę. Žuvys savo ruožtu Jautį skatina būti judresniu bei įkvepia jam fantazijos.


DVYNIAI (
gegužės 21d. – birželio 21d.)
Pavasaris baigiasi. Dvynys apsiprato su naujuoju gyvenimu ir pasiruošęs tyrinėti pasaulį. Jis pavydžiai nebesaugo savo teritorijos, bet mielai įsileidžia kitus į savo aplinką. Retai pamatysi Dvynį vieną. Dažniausiai jis užmezga ryšį su kitais žmonėmis. Tai – tarsi tarpininkas tarp viršaus ir apačios, tarp idėjų ir faktų. Dvynių dievas yra Merkurijus – minties, pažinimo ir kalbos valdovas.

Simbolinis aiškinimas
Dvynių ženklas – tai supaprastintas dviejų dvynių, stovinčių vienas šalia kito, paveikslas. Šiuo metu pavasaris jau baigiasi, daugelis žiedų peržydėjo, noksta sėklos, veši vasaros augmenija. Tai perėjimo iš pavasario į vasarą laikas. Mutabili ženklo savybė pabrėžia Dvynių-tarpininko vaidmenį.
Tuo metu, kai vaikas Jaučio ženkle įgyja savo teritorijos, savo nuomonės jausmą, suteikiantį jam stiprybę, Dvyniai pasiruošę bendravimui su kitais, draugysčių, kontaktų užmezgimui. Čia jiems padeda Oro ženklo savybės. Dvyniai greitai reaguoja į kiekvieną naują dirgiklį, bet dėmesys neilgai būna skiriamas tik vienam objektui, tuoj jis būna nukreipiamas kitur. Dvyniai – judrūs, mėgstantya užmegzti kontaktus, tačiau kartu ir nepastovūs bei neramūs. Jie labai greit susižavi naujais daiktais bei žmonėmis, tačiau lygiai taip pat greitai įspūdis nublanksta. Paradoksalu, bet nepaisant spartaus tempo, Dvyniai vystosi lėtai, ilgiau negu kiti Zodiako ženklai išlieka vaikais. Jų išgyvenimai paviršutiniški, patirtis – negili. Daug ką Dvyniai turi kelis kartus išgyventi, kol tai paliks įspūdį bei bus įsisavintos to įspūdžio pamokos.
Priešingai, paviršutiniškus dalykus Dvyniai įsisavina labai greitai. Kadangi tai Oro ženklas, Dvynių pasaulis – proto bei intelekto pasaulis. Be to, juos valdanti planeta Merkurijus suteikia protingą orientaciją. Dėl to Dvyniams visuomet gerai pavyksta įsisavinti naują žinių sritį arba susiorientuoti svetimoje aplinkoje. Jų potraukis pakitimams lemia, kad Dvyniai nėra labai ištikimi. Dėl mutabilios jų ženklo savybės Dvyniai tampa dažnų pagundų auka, kadangi būtinai turi atsiliepti į kiekvieną išorinį dirgiklį. Į tokias situacijas juos lengviau pastūmėja “orinis” temperamentas. Tačiau jei Dvyniai įsisąmonina turį gilų jausmą, savo betiksliame puldinėjime pamato kryptį, tai jų gebėjimas prisitaikyti tarnaus atsiradusiam ryšiui.
Dvynių ženklas žmogaus kūne valdo nervus, rankas, pečius bei plaučius. Tinkamiausios profesijos Dvyniams yra televizijos ir laikraščių redaktoriai, darbas leidyklose, knygynuose, telekomunikacijų tarnybose ir kitose srityse, kur reikia betarpiško ryšio su žmonėmis.
Atostogų metu Dvyniams vertėtų aplankyti saulėtus bei šiltus kraštus, pirmiausia esančius kalnuose. Be to, tinka Belgija, Sardinijos sala, Egiptas ir JAV. Dvynių gyvūnas: šarka. Augalas: visų rūšių orchidėjos. Akmenys: aleksandritas ir turmalinas. Spalva: sodri, tamsi indigo (mėlyna). Kvapnusis aliejus: pelynas.

Simbolinis Dvynių santykių su kitais Zodiako ženklais aiškinimas
NB: tolimesni aprašymai tėra tik atspirties taškas nagrinėjant įvairių Zodiako ženklų atitikimą vienas kitam. Norint konkrečiai sužinoti, kokios yra tarpusavio ryšio galimybės, ar kokie laukia sunkumai, reikia tikslaus dviejų žmonių gimimo horoskopų palyginimo.

Dvyniai – Avinas
Žr. aukščiau skiltį apie Aviną.

Dvyniai – Jautis
Jų pasauliai mažai ką turi bendro. Jautis Dvyniams atrodo per daug lėtas ir nejudrus, kad be problemų galima būtų užmegzti ilgalaikį ryšį.

Dvyniai – Dvyniai
Du labai daug kuo besidomintys ir mėgstantys bendrauti žmonės tikriausiai nugyventų ypatingai įdomų gyvenimą, nuolat skatindami vienas kitą. Tikriausiai nepavyktų išvengti ginčų bei pavydo, bet nebūdami kerštingi, abu ženklai greitai susitaikytų.

Dvyniai – Vėžys
Abu gali sutikti vienas su kitu: Dvyniams būdingas protas, o Vėžiui – sugebėjimas atjausti. Dėl to jų temperamentai bei gyvenimo pasauliai gali būti naudingi abiems, papildyti vienas kitą. Bendras gyvenimas jiems suteiktų vaikiško šviežumo.

Dvyniai – Liūtas
Abu temperamentai traukia vienas kitą, jie greitai suranda tarpusavio supratimą. Dvyniai tarsi žaisdami iš savo partnerio mokosi būti gilesni ir ištvermingesni, o Liūtui tai patinka. Tokia sąjunga žada sėkmę. Jiems abiems svarbu platus pažįstamų ratas, daug vakarėlių ir švenčių.

Dvyniai – Mergelė
Tai jau greičiau nelaiminga samplaika: lengvabūdžiai Dvyniai ir melancholiška, rimta Mergelė. Tačiau abu šiuos ženklus valdo Merkurijus, ir, nepaisant visų prieštaringumų, įgalina dvasinį ryšį, bet kuriuo atveju suteikiantį progą įdomiai pasišnekučiuoti. Būna ir nesusipratimų, tačiau tai tik sustiprina jų tarpusavio ryšį.

Dvyniai – Svarstyklės
Abu Oro ženklai supranta vienas kitą iš pusės žodžio. Abiejų požiūris į gyvenimą toks pat, abiejų skoniai – vienodi. Tai – ideali pora. Jie gali visą gyvenimą pragyventi kartu, net jei šis ryšys nebus vienodai svarbus abiems.

Dvyniai – Skorpionas
Jei Dvyniams pavyksta pralaužti dažnai pasitaikantį Skorpiono uždarumą, tai galima įdomi ir turininga sąjunga. Tačiau Dvyniai turėtų saugotis ir nesukelti Skorpiono pykčio, nes Skorpionas jautriai reaguoja į kivirčus bei tarpusavio nesutarimus.

Dvyniai – Šaulys
Mieliausias Šaulio tikslas – žvelgti tolyn ir gyventi savo idealais. Dvyniams tai dažniausiai per daug svetima, nes jie geriausiai jaučiasi betarpiškoje savo aplinkoje. Šie ženklai yra labai priešingi vienas kitam, vargiai sutaria tarpusavyje. Kaip ir visiems ženklams, Zodiako apskritime stovintiems vienas priešais kitą, atsiveria labai didelė dvasinio bendrumo galimybė, jei tik nugalimi iškylantys sunkumai.

Dvyniai – Ožiaragis
Tai labai jau svetimi pasauliai. Abejotina, ar jie gali vienas kitą pažinti arčiau. Vargu ar galimas abipusis susidomėjimas, jie retai atkreipia dėmesį vienas į kitą. Jei kiti faktoriai jų horoskopuose rodo ryšį, tai šie ženklai galėtų papildyti vienas kitą.

Dvyniai – Vandenis
Abu ženklai yra taipogi vienodo temperamento ir intuityviai jaučia sielų giminystę. Padedami Vandenio, Dvyniai gali užkariauti platesnį horizontą ir suteikti savo dažnai betiksliam aktyvumui teisingą kryptį.

Dvyniai – Žuvys
Beveik neįmanomas tarpusavio supratimas. Vienas – judrus, gyvas, kasdien mielai užmezgantis pažintis, kitas dažniausiai paskendęs savose svajonėse, užsidaręs. Abu gyvena skirtinguose pasauliuose. Tokia sąjunga ilgalaikės perspektyvos neturi.


VĖŽYS (
birželio 22d. – liepos 22d.)
Praėjo audringas pavasaris. Vėžiui dabar yra svarbiausia saugoti ir globoti bręstančią gyvybę. Jis ieško saugios, uždaros vietos, kur galėtų šeimyniškai įsirengti. Tačiau per šiuos savo rūpesčius Vėžys taipogi nepamiršta ir maloniųjų gyvenimo pusių. Jam patinka puošti savo namus ir jaukioje aplinkoje mėgautis vasaros šiluma.

Simbolinis aiškinimas
Astrologinis simbolis – stilizuotos Vėžio žnyplės. Tai ramus, nesiruošiantis pulti, nepavojingas gyvūnas. Pavasario pabudimo fazė pasibaigė, kada visa energija buvo nukreipta į išorę. Vėžys – pirmasis vasaros ženklas. Laukų bei daržų augmenija jau brandina savyje vaisius, ir gyvybinė jėga turi atsigręžti vidun. Ši rūpinimosi, saugojimo tendencija ženklui suteikia motiniškų bruožų, dėl to Vėžį globoja Mėnulis.
Žmogaus gyvenime yra toks laikas, kai vaikas, bendraudamas su žaidimų bičiuliais ima vystyti savo asmenybę. Nors jis dar ir yra šeimos prieglobstyje, bet į pirmą vietą jau iškyla savita, nepriklausoma asmenybė. Vėžys – kardinalusis ženklas, o tai reiškia, jog jis norėtų būti savo gyvenimo valdovu. Kadangi vaikui dar nepavyksta iš tikrųjų savarankiškai kurti savo gyvenimą, tai veikiant Mėnuliui šie poreikiai pirmiausia išryškėja žaidime, o labiausiai – svajonėse ir fantazijose.
Dvilypis yra ir suaugęs Vėžys. Savarankiškumo siekimas dar ilgai siejasi su noru pasilikti mamos glėbyje. Kaip Dvyniai, taip ir Vėžys dažnai net ir suaugęs išlaiko vaikiškus bruožus, ryšiai su motina lieka tampresni negu kitų Zodiako ženklų. Šią būdo savybę – saugumo siekimą – dar labiau sustiprina lėta ir tvirta vandens elemento prigimtis. Dėl to Vėžiui reikalingi šarvai. Po jais slepiasi gležnas daigelis, ypač jautri ir romantiška būtybė. Kaip ir Žuvys, Vėžys yra pats jausmingiausias Zodiako ženklas. Visas pasaulis jam yra svarbus tik tiek, kiek gali sužadinti vaizdinius ir atitikti jo svajonių siekimą. Todėl Vėžiui būdinga labai išvystyta vaizduotė ir intuicija. Jei jis daugiau atsigręžęs į save, yra “naminis tipas”, tai dažnai virsta uždaru, nors ir suprantamu kitiems, tačiau išlaikančiu atstumą, atrodytų, šaltu svajotoju. Kraštutiniu atveju tai būna keistuoliai atsiskyrėliai. Labiau į ekstravertiškumą linkęs Vėžys ieško nuotykių bei pokyčių, jis nenori gyventi vien savo svajonėse, bet siekia jų išsipildymo, kartu įtraukdamas ir kitus žmones. Jis gali tapti įdomiu pašnekovu, sugebančiu aplinkiniams perteikti savo pilną fantazijų, pasakų motyvais nuspalvintą gyvenimo pusę. Kartu jis sugeba įsijausti ir prisitaikyti. Tačiau kyla pavojus, jog gali būti prarastas pagrindas po kojomis, pamirštas žemiškumas ir praktiškosios būtinybės.
Žmogaus organizme Vėžiui pavaldūs skrandis ir virškinimo procesai, taip pat moters krūtys. Labiausiai mėgiamos profesinės sritys yra tos, kurios siejasi su slauga ir rūpyba. Žmogų-Vėžį galima dažnai sutikti ligoninėse, vaikų darželiuose, neretai – restoranuose ir daržininkystėje. Pakeliauti jam reikėtų po Olandiją ar Škotiją, o jei ryžtųsi tolimai kelionei, gerai jaustųsi Naujojoje Zelandijoje ar Maurikijaus saloje. Apskritai, Vėžys gerai pailsi bei atsipalaiduoja prie jūros. Jo gyvūnai: vėžys, vėžlys ir drugys sfinksas. Augalai: lotosas. Akmuo: gintaras. Spalva: kaštoninė, tamsiai ruda. Kvapnusis aliejus: jazminas.

Simbolinis Vėžio santykių su kitais Zodiako ženklais aiškinimas
NB: tolimesni aprašymai tėra tik atspirties taškas nagrinėjant įvairių Zodiako ženklų atitikimą vienas kitam. Norint konkrečiai sužinoti, kokios yra tarpusavio ryšio galimybės, ar kokie laukia sunkumai, reikia tikslaus dviejų žmonių gimimo horoskopų palyginimo.

Vėžys – Avinas
Žr. aukščiau skiltį apie Aviną.

Vėžys – Jautis
Žr. aukščiau skiltį apie Jautį. Taip pat galima pridurti, jog sugebėjimo įsijausti dėka daug ginčų tarpusavyje kilti neturėtų.

Vėžys – Dvyniai
Žr. aukščiau skiltį apie Dvynius.

Vėžys – Vėžys
Jų sielų giminystė traukia vieną prie kito, abiems patinka jaukūs, tvarkingi namai. Tačiau egzistuoja pavojus, kad jų jausmai vienas kitam ilgainiui išsisems, ir gyvenimas taps monotoniškas. Mažai gali būti abipusių impulsų, gyvenimas tikriausiai prabėgtų be didesnių konfliktų.

Vėžys – Liūtas
Susitinka du pasauliai, tarpusavyje neturintys nieko bendro. Mylintis namus Vėžys sunkiai supranta Liūtą, visiškai “atsivėrusį” išorėn. O Liūtui, savo ruožtu, Vėžys taptų greitai nuobodus dėl jo apdairaus ir ramaus būdo. Ilgesniam tarpusavio ryšiui perspektyva nėra didelė.

Vėžys – Mergelė
Jų tarpusavio ryšys yra natūralus. Abu ramaus charakterio, gerai ir saugiai jaučiasi vienas su kitu. Kadangi Vėžio esmei yra labiau būdingi jausmai, o Mergelės – protas, tai abu yra ir pakankamai skirtingi, kad ilgesnį laiką papildytų vienas kitą.

Vėžys – Svarstyklės
Svarstyklėse Vėžys atranda tą patį gražiųjų gyvenimo pusių siekimą, be to, abu yra labai jausmingi žmonės. Iš pradžių jie galvoja atradę vienas kitame giminingą sielą, tačiau ilgainiui paaiškėja, jog jų būdas vis dėlto mažai sutampa. Vienas ieško grožio ir harmonijos namuose, kitam gi reikia daug daugiau ryšio su pasauliu. Būdami kardinalūs ženklai, abu nori išsikovoti pripažinimą ir savaip nustatyti bendro gyvenimo taisykles. Dėl to jiems jau iš anksto užprogramuoti gilūs konfliktai bei ginčai.

Vėžys – Skorpionas
Labiausiai tikėtinas artimas ir ilgai trunkantis ryšys tarp šių dviejų ženklų, kuriems svarbiausia yra jausmas. Nors abu ir gyvena tokiame pačiame pasaulyje, vienas kitam retai kada nusibosta. Skorpionas supranta, kaip pažadinti Vėžio aistrą, neleisiančią bendram gyvenimui tapti monotonišku.

Vėžys – Šaulys
Abu nelabai supranta vienas kito jausmus bei mintis. Šaulio idealai ir toli siekiantys tikslai turi nedaug ką bendro su Vėžio polinkiu į praktiškumą bei jausmingumą, Tokioje sąjungoje vienas su kitu jie nors ir nekariautų, bet gyventų daugiau vienas šalia kito, o tas ryšių nesutvirtintų.

Vėžys – Ožiaragis
Abu ženklai Zodiako rate stovi vienas priešais kitą ir yra visiškai priešingi. Šaltas ir blaivus Ožiaragis galvoja apie ateities užduotis arba kenčia dėl praeities praradimų. Jam svetima džiaugtis drauge su Vėžiu malonia dabartimi. Tarp šių ženklų slypi beveik neperžengiama praraja.

Vėžys – Vandenis
Vėžiui Vandenis atrodo per daug lengvabūdiškas bei abejingas. Vandenyje jis pasigenda dvasinio gilumo. Tačiau, šiaip ar taip, jį traukia kupinas fantazijos, dažnai ekstravagantiškas Vandenio būdas. Vandenis gi savo ruožtu po lengvapėdiškų išdaigų visuomet mielai grįš į saugų Vėžio glėbį. Abiejų tarpusavio ryšys galėtų būti įdomus ir įvairus.

Vėžys – Žuvys
Juos jungia tas pats elementas – vanduo – ir abipusė jausminė trauka. Iš pradžių jie baiminasi naujovių, svetimybių, tačiau tai greit praeina, viskas susidėlioja į savo vietas, ir abu gyvena kartu, švelniai ir atsidavusiai mylėdami vienas kitą.


LIŪTAS (
liepos 23d. – rugpjūčio 23d.)
Saulė danguje pasiekia aukščiausiąjį savo tašką – zenitą ir šviečia ryškiai bei didingai. Lygiai toks pat ir Liūtas – tvirtas, pasitikintis savimi – žiūri į pasaulį. Liūtai anksti tampa savarankiški, palikdami tėvams daugiau laisvės asmeniniam gyvenimui. Jų sūnūs ir dukros jaunatviškai spontaniški, pilni susižavėjimo, entuziazmo, kartais truputį ribojamo kai kurių įsipareigojimų. Tikroji Liūto natūra – gyvenimo džiaugsmas ir nepriklausomybė.

Simbolinis aiškinimas
Liūto simbolis – stilizuota galva su karčiais. Šiuo metu pats karščiausias vasaros laikas, Saulė spinduliuoja didžiausią savo jėgą. Saulė – tai Liūto valdovė. Dabar jau pasibaigė daugumos vaisių augimas, kaip ir šiuo metu žmogaus gyvenimo tarpsnyje – brandumo ir didžiausio pajėgumo laikotarpis. Tai jaunystė, savo stiprybę norinti įrodyti sporte, žaidimuose ir meilėje. Pabunda domėjimasis priešingąja lytimi, norima ištirti ir pajusti savo kūną.
Nelabai prisiimama atsakomybė už save ir kitus, bet labiau išvystytas išdidumas ir savigarbos jausmas. Vien jau dėl to fakto, kad jis yra, dėl savo savitumo, Liūtas – jaunuolis, - trokšta pagarbos ir gėrėjimosi juo. Kadangi jis yra labai žavus, paprastai nebūna sunku atsidurti dėmesio centre. Aplinkiniams tuomet jis kilniaširdiškai dėkingas ir palankus. Bet, o varge, jei Liūtas nebus gerbiamas! Tuomet kiekvienas pajus jo įžeistą tuštybę, netgi pykčio priepuolius. Visi kiti žmonės pirmiausia turi jį garbinti ir pataikauti. Partnerius taip pat dažnai renkasi pagal tai, ar jie skatina kitus žmones garbinti Liūtą. Nors tai rūpestingas ir ištikimas Zodiako ženklas, tačiau nėra sutvertas tikrai užuojautai, nes, deja, visuomet viršų ima jo paties asmenybės svarba.
Liūto stiprumas – tai jo optimistinis tikėjimas savimi, ryžtingumas, o silpnybės – paviršutiniškumas ir didžiavimasis savimi. Jis nusprendžia, jog sutvertas didesniems planams ir žygiams, o rūpintis kasdienybės “smulkmenomis” ramiai palieka kitiems. Be to, Liūtas sunkiai išgyvena kritiką.
Silpniausia vieta Liūto organizme yra kraujo apytaka ir, žinoma, širdis, nuo senų senovės laikoma kaip gyvybės, stiprybės ir drąsos buveinė. Jei planeta silpnai pasireiškia Liūto ženkle, gali išsivystyti polinkis sirgti širdies bei kraujotakos ligomis. Tačiau dažniausiai Liūtai pasižymi stebėtinu gyvybingumu, leidžiančiu pakelti įvairias negandas, galinčias sugniuždyti silpnesnio sudėjimo žmogų.
Renkantis profesiją Liūtui svarbiausia parodyti savo vertę. Ne taip svarbu, kokioje srityje jis susiras užsiėmimą. Esmingiausia tai, jog Liūtas sugeba išsikovoti vadovo vietą, kuri, jo manymu, priklauso tik jam. Taigi tinka kiekviena profesija, žadanti puikią karjerą. Jo reprezentatyvumo siekimas geriausiai atitinka šou biznį, politiką ir diplomatiją. Tačiau Liūtą gali žavėti ir savarankiškas darbas, kur esi pats sau ponas ir viršininkas.
Ypatingai gerai Liūtas turėtų jaustis karštose dykumų apylinkėse arba kalnuose. Šiam Zodiako ženklui vertėtų aplankyti Siciliją ir Italiją, taip pat Prancūziją, o svarbiausia – Kaliforniją.
Jo gyvūnas: žinoma, liūtas ir katės. Augalas: saulėgrąža. Spalva: purpurinė. Akmuo: katės akis. Kvapnusis aliejus: alyvmedžio, levandos.

Simbolinis Liūto santykių su kitais Zodiako ženklais aiškinimas
NB: tolimesni aprašymai tėra tik atspirties taškas nagrinėjant įvairių Zodiako ženklų atitikimą vienas kitam. Norint konkrečiai sužinoti, kokios yra tarpusavio ryšio galimybės, ar kokie laukia sunkumai, reikia tikslaus dviejų žmonių gimimo horoskopų palyginimo.

Liūtas – Avinas
Žr. aukščiau skiltį apie Aviną.

Liūtas – Jautis
Žr. aukščiau skiltį apie Jautį.

Liūtas – Dvyniai
Žr. aukščiau skiltį apie Dvynius. Liūtas tarsi žaisdamas mokosi nusileisti, nesijausti tokiu labai svarbiu.

Liūtas – Vėžys
Žr. aukščiau skiltį apie Vėžį.

Liūtas – Liūtas
Ši sąjunga yra išimtis, kai du vienodi Zodiako ženklai nelabai tinka vienas kitam. Tai būtų gana problematiška. Abu Liūtai su vienodais temperamentais norės būti dėmesio centre, bet visuomet vienas turės užleisti pirmą vietą kitam. O į tai Liūtas greitai reaguos kaip į asmeninį įžeidimą. Galimi dažni konfliktai bei kovos dėl valdžios. Jei jie turės atlikti tą pačią užduotį, tokia komanda nebus vaisinga.

Liūtas – Mergelė
Liūtas nelabai supras, kad Mergelė greit pasijunga nepilnavertė, neprisitaikanti prie gyvenimo. O Mergelei visiškai jau neaišku, kodėl Liūtas nekenčia kritikos. Jų keliai išsiskiria, jei tik kiti elementai judviejų horoskope nepadaro tokios sąjungos įmanomos.

Liūtas – Svarstyklės
Abu yra “atsisukę išorėn”, abu mėgstantys užmegzti pažintis. Taipogi abu linkę žiūrėti į gyvenimą lengvai ir mėgautis jo maloniomis pusėmis. Šių ženklų žmonės gali pragyventi įdomų, linksmą ir draugišką gyvenimą, kuriame jausis turį vienodas teises.

Liūtas – Skorpionas
Horoskopo rate šie abu ženklai yra dešiniajame kampe. Taigi stovi skersai kelio vienas kitam. Taip ir gyvenime jie skersakiuoja vienas į kitą, mėgsta išprovokuoti kits kito blogąsias savybes: Liūto arogantiškumą ir nekantrumą, Skorpiono kandumą bei klastingumą. Jei horoskope dėka kitų elementų įsikišimo padėtis nepasikeis, tokia sąjunga bus nuolatinė kovos aikštelė.

Liūtas – Šaulys
Šių dviejų entuziastingų Ugnies ženklų susitikimas žada ypatingai laimingą sąjungą. Liūtui patinka Šaulio idealai, o šis dėkingas už Liūto stiprybę bei pranašumą. Savo gyvenime šie du ženklai daug pasieks.

Liūtas – Ožiaragis
Jų temperamentai yra visiškai skirtingi – aistringojo Liūto bei šalto ir blaivaus Ožiaragio. Tačiau dėl abiems nepaprastai svarbaus garbės troškimo, šie ženklai gali būti vykusi pora. Jie nekonkuruos tarpusavyje, kadangi Liūtui svarbiau išorinė pagarba, o Ožiaragiui – paslėptas valdžios panaudojimas. Tokioje sąjungoje nebus gilių prieštaravimų.

Liūtas – Vandenis
Vandenis – tai Liūto priešingas polius, priešingas Zodiako ženklas. Liūtui svarbiausias jis pats, Vandeniui – visuomenė. Dėl to tarp abiejų plyti beveik neperžengiama praraja. Nors teoriškai šie ženklai galėtų daug kuo vienas kitą papildyti, tačiau tokia sąjunga neturi didelių perspektyvų. Liūtas reikalauja paklusnumo, o Vandeniui yra svarbiausia jo laisvė.

Liūtas – Žuvys
Svajingos, uždaros, kiek nepasitikinčios savimi Žuvys visai nepatinka Liūtui. Šie ženklai nesutaria vienas su kitu ir dažniausiai nenori turėti jokių reikalų. Pasauliai, kuriuose jie gyvena, yra paprasčiausiai per daug skirtingi.


MERGELĖ (
rugpjūčio 24d. – rugsėjo 23d.)
Vasara baigiasi, taip pat nyksta ir gamtos augmenija. Reikia nuimti derlių ir pasiruošti artėjančiai žiemai, apgalvoti, kad žiemą nieko nepritrūktų. Mergelei – pats darbymetis. Ji planuoja ir kaupia atsargas. Sugebėjimas skirti reikiamą dėmesį būtiniausiems dalykams ir pasiruošimams įvairiausiems sunkumams – tokios Mergelės dorybės.

Simbolinis aiškinimas
Mergelės simbolis – varpų glėbelis. Malonioji vasara baigiasi, ir vėl laukia darbai. Reikia atskirti pelus nuo grūdų, nereikalingus dalykus nuo naudingų. Žmogaus gyvenime tai yra laikas, kai reikia surimtėti, prisiimti atsakomybę už save ir kitus. Pirmiausia tai liečia visai kasdieniškus dalykus: reikia išmokti sveikai maitintis, rūpintis savo sveikata, drabužiais, tvarka namuose. Galų gale uždirbti pinigus ir atsistoti ant savo kojų. Šie visi reikalai ir yra suaugusios Mergelės rūpesčių centre.
Apskritai ji – stropus, atsakingas, patikimas darbuotojas, atkreipiantis dėmesį į visas reikalingas gyvenimo smulkmenas, ir žinantis, kur ko prireiks. Aišku, praktinis protas leidžia jai priimti teisingus sprendimus.
Išoriškai Mergelė dažniausiai atrodo rami, pasitikinti savimi, atsargi, viduje dažniausiai vyrauja sąmyšis ir netikrumas. Tai mutabilus ženklas, sugeriantis viską, kas vyksta aplinkui, nemokantis apsisaugoti. Jai visuomet reikia kažkuo rūpintis, visur palaikyti tvarką, už viską prisiimti atsakomybę. Dėl to ji dažnai jaučiasi, jog darbas viršija jėgas. Siekdama palaikyti tvarką, Mergelė dažnai paskęsta smulkmenose ir neretai praranda orientaciją. Gali atsitikti ir taip, kad ji pasimes savame bute.
Taip pat ir jausmų srityje Mergelė drovi ir santūri, aistringa tampa retai, savo ryšius su kitu žmogumi ji suplanuoja, kaip ir visa kita, dėl to atrodo šalta, viską apskaičiuojanti ir pasverianti. Savo išrinktajam ji mėgina būti švelni ir naudinga, savo partneriui, kuris geriausiai išreiškia simpatiją švelnia globa, ji atsilygina tuo pačiu. Dėl savo skrupulingumo erotikoje dažnai jaučiasi suvaržyta, pažeidžiama. Greitai rezignuoja dėl nusivylimų ir pagiežą išlieja kitiems. Silpnosios Mergelės kūno vietos yra gimda ir pilvas. Kaip ir kitiems Zodiako ženklams, dėl silpnos planetų padėties gali sutrikti šių organų funkcijos. Kadangi Mergelė kruopščiai rūpinasi savo kūnu ir jai visur vaidenasi ligos, reikia nepamiršti, kad diagnozė – visuomet tik gydytojo kompetencijoje. Patyrę astrologai be medicininio išsilavinimo negali nusakyti ligų pagal horoskopą. Jie gali tik patarti, į ką ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį.
Įgyti savarankišką profesiją Mergelei gali būti per didelė problema. Labiausiai jai tinka darbuotis didesnėse organizacijose ar firmose, taipogi valstybės tarnautoja. Ji jaučiasi kaip žuvis vandenyje ten, kur reikia apsvarstyti, logiškai galvoti, organizuoti. Bendradarbiai tikrai pamėgs Mergelės stropumą, jos praktinius sugebėjimus. Pavyzdžiui, tai gali būti buhalterinės apskaitos, prekybos ar mokslo sritys.
Atostogaudama Mergelė turėtų gerai jaustis visose derlingose apylinkėse, kur išvystytas žemės ūkis. Dažniausiai jai patinka vidutinis, ne per karštas klimatas. Nukeliauti vertėtų į Austriją, Šveicariją, Virdžiniją (JAV) arba į Vakarų Indijos salynus. Jos gyvūnas: vėžys atsiskyrėlis. Augalai: lelijos ir narcizai. Akmuo: brangakmenis chrizolitas. Spalva: šviesiai pilka. Kvapnusis aliejus: narcizų.

Simbolinis Mergelės santykių su kitais Zodiako ženklais aiškinimas
NB: tolimesni aprašymai tėra tik atspirties taškas nagrinėjant įvairių Zodiako ženklų atitikimą vienas kitam. Norint konkrečiai sužinoti, kokios yra tarpusavio ryšio galimybės, ar kokie laukia sunkumai, reikia tikslaus dviejų žmonių gimimo horoskopų palyginimo.

Mergelė – Avinas
Žr. aukščiau skiltį apie Aviną.

Mergelė – Jautis
Žr. aukščiau skiltį apie Jautį.

Mergelė – Dvyniai
Žr. aukščiau skiltį apie Dvynius.

Mergelė – Vėžys
Žr. aukščiau skiltį apie Vėžį.

Mergelė – Liūtas
Žr. aukščiau skiltį apie Liūtą.

Mergelė – Mergelė
Apskritai šie du žmonės sutaria tarpusavyje. Tik reikia ilgesnio laiko, kol jie apsipranta vienas su kitu, nes meilės reikaluose abu šiek tiek santūrūs ir baikštoki. Nors jų santykiai nepasižymi didele aistra, abu sies nuoširdi draugystė ir simpatija. Problemų galėtų kilti dėl Mergelės liguisto potraukio kritikai, tačiau nepaisant iškylančių ginčų, sąjunga bus sėkminga.

Mergelė – Svarstyklės
Abiems nepatinka jokie reikalų pervertinimai, jie mėgsta subalansuotą gyvenimo būdą. Nežiūrint skirtingų temperamentų, judviejų sąjunga būna harmoninga. Žinoma, didelio potraukio vienas kitam jie nejaučia.

Mergelė – Skorpionas
Mergelė ypač mėgsta kritikuoti ir tuo siekia vien tik dalykiškai parodyti klaidas ir trūkumus. Skorpionas greitai įsižeidžia ir jaučiasi esąs užpultas Mergelės kritikos, todėl savo geluoniu gelia priešininką. Kyla pavojus, jog dėl vis atsirandančių abipusių nesutarimų, jie bereikalingai apsunkins savo gyvenimą.

Mergelė – Šaulys
Jie gyvena visiškai skirtinguose pasauliuose – Šaulys veržiasi į tolį, o Mergelė mieliau rūpinasi tvarka savo siauresniame rate. Šaulys ims priekaištauti Mergelei už jos smulkmeniškumą, o ši atrėš, esą Šaulio idealai visai neatitinka praktinės tikrovės. Bet kokiu atveju ši sąjunga būtų nelabai vykusi.

Mergelė – Ožiaragis
Abu turi blaivią ir dalykišką pasaulėžiūrą, todėl atsiranda abipusė trauka. Jie tiki, jog kartu geriau susidoros su priešiškos aplinkos grėsme. Tai sėkminga sąjunga, protingai ir dalykiškai tvarkanti pasaulį.

Mergelė – Vandenis
Jie – intelektualai, smalsūs, mielai tyrinėjantys pasaulį. Ypač svarbu, jei šie du ženklai susitinka profesiniame darbe – jie sudaro puikią komandą, kurioje dera įžvalgumas, protas bei jausmas. Tuomet gali išsivystyti ir asmeniniai santykiai, nors vienas kitą šie ženklai nelabai traukia. Mergelė linkusi per daug rimtai žiūrėti į tai, kas Vandeniui – dėmesio neverti dalykai.

Mergelė – Žuvys
Blaivus Mergelės dalykiškumas visai svetimas jausmingam Žuvų pasauliui. Šiuo atveju abu Zodiako ženklai irgi išsidėstę priešinguose poliuose. Bet kadangi abu gali būti atsidavę ir rūpestingi, tai įmanoma sugriauti tarp jųdviejų iškilusią sieną ir sudaryti abi puses tenkinančią sąjungą.


SVARSTYKLĖS (
rugsėjo 24d. – spalio 23d.)
Atėjo ruduo. Gyvybinė jėga, vasarą atsigręžusi išorėn, pamažu sugrįžta vidun. Vasaros prisiminimai persipina su artėjančios žiemos nuojauta. Tarp šių dviejų jausmų Svarstyklės ir bando išlaikyti harmonišką pusiausvyrą.

Simbolinis aiškinimas
Po to, kai baigti derliaus nuėmimo rūpesčiai, prasidedantis margalapis ruduo pakviečia neskubant, ramiai pasimėgauti gamtos grožiu. Svarstyklėms būdingas raiškus estetikos pojūtis. Neveltui Venera globoja šį ženklą. Tai taip pat ir laikas, leidžiantis rimčiau pasižiūrėti į kitus žmones. Svarstyklių ženklas gyvenimo eigoje reiškia partnerio ieškojimą. Dėmesio centre jau ne vien malonumai ir žaidimai, kas būdinga Liūto ženklui – bet ieškoma kito žmogaus – asmenybės, su kuriuo bus kuriamas harmoningas gyvenimas. Mergelė išmoko su kitais dalytis praktiškumu, Svarstyklės – grožiu ir žavumu.
Tai yra kardinalusis Zodiako ženklas. Kitiems pasiaukoti jis nenori, taigi nuolatos svyruoja tarp savų interesų ir dėmesio kitam, visada stengdamasis išlaikyti lygsvarą. Dažnai jis tarsi sėdi vienu metu ant dviejų kėdžių ir negali apsispręsti, kaip pasielgti. Svarstyklių stiprybė yra komunikabilumas ir pasiruošimas eiti į kompromisus. Per didelis vienašališkumas gali būti jų silpna vieta. Tuomet Svarstyklės vengia labai ilgai trunkančių ryšių ir vis ieško naujų simpatijų bei pripažinimo. Kad atliktų visas jai priklausančias užduotis, Svarstyklės atranda vidurį, tampa paviršutiniškos ir stengiasi atsisakyti sunkumų. Meilėje šis ženklas švelnus, truputėlį santūrus partneris, daug reikšmės teikiantis subtiliam skoniui bei kultūringumui. Svarstyklės nėra labai aistringos, tačiau draugiškos ir malonios. Organizme Svarstyklėms pavaldžios kepenys, inkstai, strėnos.
Jau priežodžiu virtęs Svarstyklių apsisprendimo sunkumas verčia jas labai ilgai galvoti, kol galiausiai atranda joms patinkančią profesiją. Tėvams nereikėtų mažųjų Svarstyklių versti tai daryti sparčiau, nes kyla pavojus, jog jos leisis  perkalbamos ir imsis nemėgiamo darbo. Svarstyklės mėgsta bendrauti su žmonėmis, todėl joms atitinkamai ir reikėtų rinktis reklamos agento ar pardavėjo profesijas. Čia geriausiai atsiskleis jų talentai. Kadangi Svarstyklėms patinka viskas, kas gražu, tai jos gali užsiimti ir menine veikla, pagražinančia žmogaus kasdienybę: tapti modeliuotoju, interjero architektu ar kosmetologu.
Kaip ir Mergelei, taip ir Svarstyklėms patinka derlingos žemės, kur išvystyta žemdirbystė. Toks kraštovaizdis atitinka jos estetinį skonį. Vertėtų nukeliauti į Savoją, Elzasą bei Austriją, galbūt Japoniją.
Svarstyklių gyvūnas: dramblys. Augalas: alijošius. Akmuo: smaragdas. Spalva: mėlyna. Kvapnusis aliejus: rožių.

Simbolinis Svarstyklių santykių su kitais Zodiako ženklais aiškinimas
NB: tolimesni aprašymai tėra tik atspirties taškas nagrinėjant įvairių Zodiako ženklų atitikimą vienas kitam. Norint konkrečiai sužinoti, kokios yra tarpusavio ryšio galimybės, ar kokie laukia sunkumai, reikia tikslaus dviejų žmonių gimimo horoskopų palyginimo.

Svarstyklės – Avinas
Žr. aukščiau skiltį apie Aviną.

Svarstyklės – Jautis
Žr. aukščiau skiltį apie Jautį.

Svarstyklės – Dvyniai
Žr. aukščiau skiltį apie Dvynius.

Svarstyklės – Vėžys
Žr. aukščiau skiltį apie Vėžį.

Svarstyklės – Liūtas
Žr. aukščiau skiltį apie Liūtą. Jaunatviškas dominavimo siekimas, būdingas Liūtui, susiduria su diplomatinių gebėjimų dovana kardinaliose Svarstyklėse. Persipynusios šios savybės viena kitą puikiai papildo.

Svarstyklės – Mergelė
Žr. aukščiau skiltį apie Mergelę. Vienas žvelgia į gyvenimą susirūpinusiom akim, kitas – su lengva šypsenėle.

Svarstyklės – Svarstyklės
Dviems tokiems maloniems ir draugiškiems bei mokantiems diplomatiškai elgtis su kitais žmonėmis ženklams, vargu ar iškils problemų bendraujant tarpusavyje. Savo energiją jie panaudos kurdami skoningą ir kultūringą gyvenimą. Kadangi abu mėgsta bendrauti, tai turės daug draugų bei gyvens turiningai.

Svarstyklės – Skorpionas
Vargu ar jie sutars tarpusavyje. Kandus Skorpiono būdas prieštarauja Svarstyklių siekimui harmonijos. Skorpionui Svarstyklės yra pernelyg įtaikios ir šaltos. Jei kiti faktoriai abiejų horoskopams neturės palankesnės įtakos, tai šie du Zodiako ženklai stengsis pasitraukti viens kitam iš kelio.

Svarstyklės – Šaulys
Jie abu atsivėrę savo aplinkai ir juos supantiems žmonėms. Šaulys tiki ir skelbia žmogiškuosius idealus, Svarstyklės stengiasi juos įgyvendinti. Taigi jie gerai tinka vienas kitam ir jaučia abipusį potraukį.

Svarstyklės – Ožiaragis
Ožiaragis yra kiek užsidaręs ir sustabarėjęs, o Svarstyklės priešingai, atviros pasauliui. Jie abu per daug skirtingi, kad ką nors jaustų vienas kitam. Kasdieniniame gyvenime tokia pora greičiau jau ardys, negu praturtins abiejų santykius. Neprieinamas, lėtas Ožiaragio būdas slėgs Svarstykles.

Svarstyklės – Vandenis
Abu sieja kilniadvasiškumas ir socialinė nuostata. Kadangi jie abu yra Oro ženklai, tai vienas kitą supranta iš pusės žodžio. Jeigu kiti horoskopo faktoriai nesudarys problemų, tai galima tikėti, kad tai bus maloni ir darni sąjunga.

Svarstyklės – Žuvys
Kaip ir Vandenio asmenyje, Svarstyklės čia atranda žmogų, panašų moraliniais įsitikinimais. Bet šiaip jau Žuvys su savo svajonių ir fantazijų pasauliu Svarstyklėms yra svetimos. Nepaisant to tarp jų egzistuoja tam tikras potraukis.


SKORPIONAS (
spalio 24d. – lapkričio 22d.)
Dienos aiškiai sutrumpėja, o tamsiosios, nematomos gamtos jėgos vis labiau paima viršų. Aplinkui juntamas vien tik šaltas ir drėgnas oras, nykuma. Jau nuskurdo ir menkiausias žolynėlis, o dėl maisto kąsnelio gyvūnų pasaulyje vyksta žiauri kova. Tokia tad gamtos nuotaika vyrauja Skorpiono gyvenime.

Simbolinis aiškinimas
Astrologinis simbolis labai panašus į Mergelės, tik užriestas galas baigiasi geluonimi. Senų senovėje Zodiako rate tebuvo dešimt ženklų. Skorpionas buvo sujungtas su Mergele, o Svarstyklės iš viso neegzistavo. Kai jos atsirado, Mergelę padalijo į du ženklus, dėl to panašūs ir juos reiškiantys simboliai. Ir dabar galima sutikti santūrų bei ramų Skorpioną, visomis savo savybėmis panašų į Mergelę.
Nykų, vėlyvą, darganotą ir lietingą rudens metą prapuola visi gyvybės ženklai. Kur tik pažiūrėsi – viskas griūva, irsta, nyksta. Tačiau kažkur pačioje gilumoje jau klojamas pamatas naujai gyvybei – ateinančiam pavasariui.
Po pirmosios Svarstyklių patirties meilėje ir partnerystėje, Skorpionui reikia suvokti, jog meilę sudaro ne vien grožis ir harmonija. Dar yra jausmai, seksualumas bei aistringumas. Tačiau Skorpionas savo jausmų neatskleidžia, nepripažįsta jų jėgos. Šitos jėgos santykius sukuria, bet taip pat gali juos ir sugriauti. Skorpiono pasaulis nėra kupinas grožio ir harmonijos, greičiau tai grėsminga aplinka, šaukianti į kovą. Priešingai nei Svarstyklėms, Skorpionui pažįstama ir nematomoji, griaunančioji pasaulio jėga. Tas žinojimas suteikia jam ypatingą dvasinę galią, kurią Skorpionas gali panaudoti tiek geriems, tiek blogiems tikslams. Šis Zodiako ženklas kompromisų nepripažįsta, tai – kraštutinumų žmogus, jokiais būdais nevengiantis konfliktų, greičiau jau ieškantis jų. Tai kartu ir jo stiprybė, ir silpnumas, nes išsiaiškinus padėtį, sunkumus galima nugalėti. Iš kitos pusės perdėtas problemų ieškojimas gali pačiam Skorpionui, tiek jį supantiems žmonėms gerokai apkartinti gyvenimą.
Bendrauti su Skorpionu yra sunku. Jis linksta į ginčus, greitai tampa ciniškas ir nesukalbamas. Dėl savo šių neigiamų charakterio bruožų labai kenčia jis pats. Iš visų Zodiako ženklų – tai idealiausias meilužis ar mylimasis, nes Skorpionas yra pats aistringiausias.
Skorpionas kūne valdo lyties organus bei inkstus ir linkęs sirgti šių organų ligomis. Taip pat dažniau negu kiti Zodiako ženklai jis lengvai susižeidžia.
Skorpioną vilioja pavojų keliančios profesijos ir situacijos, kuriose jis gali įrodyti savo drąsą. Galbūt tai kriminalinės policijos darbuotojas, slaptasis agentas, tyrinėtojas, vykstantis į pavojingas vietoves. Taip pat jam patiktų būti psichiatru, chirurgu, dantų gydytoju ar teismo medicinos ekspertu. Svarbiausia, kad bus pareikalauta visų jo jėgų, kad tokia profesija suves akistaton su rizika ir nematoma pasaulio puse. Su Skorpiono vardu siejasi visos vietovės, kenkiančios sveikatai. Atostogauti jis, žinoma, tenai neturėtų. Vertėtų nuvykti į Pietų Afriką ar Maroką, o kieno piniginė plonesnė, tegul pakeliauja po Norvegiją, Vokietiją, Bavariją.
Skorpiono gyvūnai: skorpionas, omaras, vilkas. Augalas: kaktusas. Akmuo: rubinas. Spalva: tamsiai ruda. Kvapnusis aliejus: vanile kvepiantis.

Simbolinis Skorpiono santykių su kitais Zodiako ženklais aiškinimas
NB: tolimesni aprašymai tėra tik atspirties taškas nagrinėjant įvairių Zodiako ženklų atitikimą vienas kitam. Norint konkrečiai sužinoti, kokios yra tarpusavio ryšio galimybės, ar kokie laukia sunkumai, reikia tikslaus dviejų žmonių gimimo horoskopų palyginimo.

Skorpionas – Avinas
Žr. aukščiau skiltį apie Aviną.

Skorpionas – Jautis
Žr. aukščiau skiltį apie Jautį.

Skorpionas – Dvyniai
Žr. aukščiau skiltį apie Dvynius. Skorpionas turėtų stengtis neimti taip giliai į širdį partnerio kritikos – patys Dvyniai mažai gilinasi į tokio pobūdžio kalbas.

Skorpionas – Vėžys
Žr. aukščiau skiltį apie Vėžį.

Skorpionas – Liūtas
Žr. aukščiau skiltį apie Liūtą.

Skorpionas – Mergelė
Žr. aukščiau skiltį apie Mergelę.

Skorpionas – Svarstyklės
Žr. aukščiau skiltį apie Svarstykles.

Skorpionas – Skorpionas
Jie tarsi abudu tuoj pat supranta vienas kitą, mėgsta nuotykius. Tokia sąjunga be galo aistringa ir erotiška. Tačiau nepavyks išvengti ir nemažai ginčų, kadangi abu yra labai kovingi, greitai susierzina ir pasižymi ryškiu polinkiu staigiai supykti. Tokią sąjungą būtų galima pavaizduoti tarsi aštuoniukę dvasinėje plotmėje.

Skorpionas – Šaulys
Abu mėgsta nuotykius, bet Skorpioną traukia tamsiosios nematomos gyvenimo pusės, tuo tarpu Šaulys ieško viešumo. Kadangi šių ženklų ir temperamentai skirtingi, vargiai ar jie susidomės vienas kitu.

Skorpionas – Ožiaragis
Tai iš tikrųjų vykusi kombinacija. Abu vilioja slaptas valdžios troškimas. Ožiaragis papildo Skorpioną ir nukreipia jį į išorinį tikslą, taip neleisdamas Skorpionui tapti agresyviu.

Skorpionas – Vandenis
Skorpionui patinka naršyti po sielos gilumas, tuo tarpu Vandenis pasaulį stebi nuo aukštesnės dvasinės pakopos. Jų pasauliai per daug nutolę, kad galėtų vienas kitą ir papildyti. Kad labiau suartėtų, reikia didesnio tarpusavio supratimo.

Skorpionas – Žuvys
Sielos gilumoje abu jaučiasi esą artimi, be žodžių supranta vienas kitą. Šie ženklai labai sugeba įsijausti, yra jautrūs. Be to, Žuvys gali Skorpioną sušvelninti, padaryti “civilizuotesnį”, o už tai partneris ištiesia savo tvirtą pagalbos ranką, padeda nugalėti įvairias Žuvų baimes. Tai – ideali sąjunga.


ŠAULYS (
lapkričio 23d. – gruodžio 21d.)
Išsisklaidė rudens rūkai. Dabar niekas netrukdo žvilgsniui nuklysti į tolumas. Pirmiausia žvaigždėto nakties dangaus vaizdas skatina Šaulį susimąstyti apie gyvenimo prasmę. Jis nori suvokti savo vietą pasaulyje, visuomenėje.

Simbolinis aiškinimas
Šaulio ženklą simbolizuoja įtempta strėlė – ji reiškia platesnius, pranokstančius kasdienybę interesus. Tiesioginis ryšys su gamtos įvykių eiga yra silpnas. Šaulys jau pažino kasdienybės būtinumą, meilę ir mirtį – visa tai liko toli užnugaryje. Dabar jis stengiasi atrasti visų šių įvykių gilesnę prasmę, o tam tikslui būtina platesnė erdvė. Šaulį vilioja toliai, jis mielai keliauja, susipažįsta su naujomis pažiūromis, nauju gyvenimo būdu. Giliai viduje tai labai religingas žmogus, tikintis gyvenimo prasmingumu bei vystymosi tikslingumu. Savo patirtį jis mielai dalija aplinkiniams, dažnai yra geras mokytojas ir patarėjas, sugeba kitus įkvėpti. Šaulio mąstyseną lemia stiprus teisingumo jausmas bei pagarba visiems jį supantiems žmonėms. Silpnosios Šaulio pusės – tai kuklumo trūkumas ir nesugebėjimas pripažinti savo klaidų. Meilėje jis yra aistringas, greit susižavintis. Kol jam suteikiama būtina erdvė, tol jis bus malonus partneris. Reikia stengtis nekompromituoti Šaulio jausmų, kitaip jis staiga atvės.
Šauliui pavaldžios šlaunys, klubai ir nervų sistema. Jis yra linkęs pervertinti savo dvasines jėgas, dėl to turėtų reguliariai atsipalaiduoti, pabūti ramybėje.
Kadangi Šaulys mėgsta pokyčius, judėjimą bei tolimas keliones, jam reikėtų rinktis ir atitinkamas profesijas: kelionių vadovo, komivojažieriaus ar pasiuntinio. Šauliui būdinga ir domėjimasis kultūra, dėl to tikrai turėtų būti patenkintas, vadovaudamas muziejui ar teatrui. Misionieriai, kunigai, mokytojai bei dėstytojai – taip pat tinkamos šiam ženklui profesijos.
Šaulys puikiai pailsi jaukiuose gamtos kampeliuose, pirmiausia, kur išvystyta sodininkystė, kur daug gėlių. Jie gerai jausis Toskanoje ar Provanse, taip pat Australijoje, Arabijoje ar Ispanijoje. Vokietijoje vertėtų nukeliauti į Viurtemburgą.
Šaulio gyvūnai: arklys ir šuo, o taip pat kentauras. Augalas: meldas, nendrė. Akmuo: hiacintas. Spalva: geltona. Kvepiantysis aliejus: alijošius.

Simbolinis Skorpiono santykių su kitais Zodiako ženklais aiškinimas
NB: tolimesni aprašymai tėra tik atspirties taškas nagrinėjant įvairių Zodiako ženklų atitikimą vienas kitam. Norint konkrečiai sužinoti, kokios yra tarpusavio ryšio galimybės, ar kokie laukia sunkumai, reikia tikslaus dviejų žmonių gimimo horoskopų palyginimo.

Šaulys – Avinas
Žr. aukščiau skiltį apie Aviną.

Šaulys – Jautis
Žr. aukščiau skiltį apie Jautį.

Šaulys – Dvyniai
Žr. aukščiau skiltį apie Dvynius.

Šaulys – Vėžys
Žr. aukščiau skiltį apie Vėžį.

Šaulys – Liūtas
Žr. aukščiau skiltį apie Liūtą.

Šaulys – Mergelė
Žr. aukščiau skiltį apie Mergelę.

Šaulys – Svarstyklės
Žr. aukščiau skiltį apie Svarstykles.

Šaulys – Skorpionas
Žr. aukščiau skiltį apie Skorpioną.

Šaulys – Šaulys
Tai du partneriai – atviri pasauliui, mutabilūs, besidomintys aplinkiniais. Jų gyvenimo kelias turėtų būti lygus – abu, ieškodami įspūdžių, keliaus per pasaulį ir taktiškai parems vienas kitą.

Šaulys – Ožiaragis
Sunkiai pasiekia tarpusavio supratimą. Geriausiai juos sieja koks nors ilgalaikis darbas ar užsiėmimas, reikalaujantis šių ženklų sugebėjimų. Kol jie ne per daug gilinasi vienas į kitą, bet turi bendrą tikslą, tol galimi harmoningi santykiai.

Šaulys – Vandenis
Abu sutaria dvasinėje plotmėje, juos sieja panašūs humaniški idealai, žvilgsniai nukreipti į tolį. Kyla abipusis susidomėjimas ir trauka, charakteriai derinasi tarpusavyje. Tokia sąjunga bus harmoninga ir ilgą laiką žadins dėmesį.

Šaulys – Žuvys
Nors ir jaučia trauką vienas kitam, kadangi panašūs abiejų tikslai ir smarkiai išsivystęs dvasinis gyvenimas, tačiau Žuvyse labai akcentuojami jausmai bei svajonės, gi Šaulyje – susižavėjimas ir fantazija. Ir labiausiai norint nepavyks išvengti užprogramuotų nesusipratimų.


OŽIARAGIS (
gruodžio 22d. – sausio 20d.)
Vienišas Ožiaragis stovi ir žvelgia į šalčio sukaustytą, apmirusią žemę. Dėka savo atkaklumo ir ištvermės, jis užlipo ant aukščiausios uolos, įvykdė sau iškeltą užduotį. Vis tik tai buvo per didelė kaina: toli už nugaros liko jo gentainiai, o Ožiaragio jausmus sukaustė šalta ledo danga.Tačiau ten, kažkur už horizonto, jau ryškėja ateinančio pavasario šviesa.

Simbolinis aiškinimas
Ožiaragio simbolis atkeliavo iš senų senovės. Kažkada šis Zodiako ženklas buvo įsivaizduojamas kaip nepaprastas padaras: su priekine ožkos kūno dalimi ir žuvies uodega. Taigi ir Ožiaragio simbolis – stilizuotas šios fantastinės būtybės atvaizdas.
Ožiaragio laikas prasideda ilgiausia metų naktimi. Atrodytų, jog triumfuoja tamsa ir šaltis, išsislapstė visa, kas gyva. Ėjimas pirmyn įmanomas tik dėka didžiulės drausmės ir būtinybės suvokimo. Tai dorybės, kuriomis ir pasižymi Ožiaragis. Visus asmeninius jausmus ir norus jis mano galįs paaukoti vardan svarbios užduoties. Ožiaragio moto – laikymasis pareigos, netgi paaukojant save. Žinoma, jis gal ir pasvajoja apie sėkmę ar žymią vietą pasaulyje, bet galiausiai nugali pareigos bei atsakomybės jausmai. Tai nėra savybės, įgyjamos su dideliu vargu, – toks jau jis gimsta. Tarp kitko, Ožiaragiai dažnai gimsta “seniais”, tik metams bėgant jie truputį atjaunėja ir pagyvėja. Šio ženklo žmonės dažnai nieko nenori, niekas jų nedžiugina, gyvenimas atrodo sunkus, išsivysto polinkis į depresiją. Tai – melancholiko tipas, dažnai užsispyręs, aklai įsikibęs vienkartinės patirties. Bendrauti su tokiu žmogumi nėra lengva. Tačiau nereikia pamiršti ir Ožiaragio gerųjų savybių. Tai žmogus, kuriuo galima visiškai pasitikėti: gautą užduotį bet kuriuo atveju įvykdo laiku ir tvarkingai. Be to, Ožiaragis blaiviai suvokia realybę, visada žino, ką galima padaryti, o ko ne. Tai labai taupus žmogus, bet nepakenčiantis pertekliaus.
Meilėje jis manieringas ir neprieinamas. Seksualumas ir visi su tuo susiję jausmai, kol dar nėra įvaldyti, Ožiaragiui kelia baimę. Netgi aistra jam tėra tik jausmas, kurį reikia nugalėti. Nenustebkite, jei Ožiaragis atsiguls į lovą su vadovėliu, kad viską darytų teisingai. Reikia ilgokai stengtis, kol “prisijaukini” Ožiaragį, bet tiek pastangų įdėti tikrai verta. Kaip ir gamtoje po ilgiausios nakties vėl ima ilgėti dienos, pamažu šviesa iškovoja viršų, taip ir Ožiaragyje slypi šviesioji pusė. Jei pasiseka ją surasti, įgyjamas ištikimas, švelnus ir atsidavęs draugas, puikus meilužis.
Organizme Ožiaragiui pavaldūs kelio sąnariai.
Ožiaragis – rimtas ir sąžiningas darbuotojas, geriausių rezultatų pasiekia triūsdamas savarankiškai, be didelio vadovavimo ar priežiūros iš šalies. Ožiaragio natūrai artimi žemės darbai, užsiėmimas su metalais bei mineralais, kalnakasyba ir žemės ūkis. Tačiau gerų rezultatų gali pasiekti įvairiose mokslo srityse.
Ožiaragiui artimos tokios vietovės, kur žmogus sau pelnosi duoną nelengvu galvijų augintojo ar žemdirbio verslu, pirmiausia kalnai. Vertėtų aplankyti Indiją, Albaniją, Bulgariją, Vokietijoje – Tiuringiją ir Brandenburgą.
Ožiaragio gyvūnai: ožka ir asilas. Augalai: dagys, kanapė ir orchidėja. Akmuo: juodasis deimantas. Spalva: juoda. Kvapnusis aliejus: muskatas.

Simbolinis Ožiaragio santykių su kitais Zodiako ženklais aiškinimas
NB: tolimesni aprašymai tėra tik atspirties taškas nagrinėjant įvairių Zodiako ženklų atitikimą vienas kitam. Norint konkrečiai sužinoti, kokios yra tarpusavio ryšio galimybės, ar kokie laukia sunkumai, reikia tikslaus dviejų žmonių gimimo horoskopų palyginimo.

Ožiaragis – Avinas
Žr. aukščiau skiltį apie Aviną.

Ožiaragis – Jautis
Žr. aukščiau skiltį apie Jautį.

Ožiaragis – Dvyniai
Žr. aukščiau skiltį apie Dvynius.

Ožiaragis – Vėžys
Žr. aukščiau skiltį apie Vėžį. Kaip ir visada, priešingi ženklai atstovauja menkiausiai pasireiškiančias vienas kito būdo savybes. Pastangos, įdėtos tokio ryšio užmezgimui ir palaikymui, gali tarnauti jų dvasiniam kilimui aukštyn.

Ožiaragis – Liūtas
Žr. aukščiau skiltį apie Liūtą.

Ožiaragis – Mergelė
Žr. aukščiau skiltį apie Mergelę.

Ožiaragis – Svarstyklės
Žr. aukščiau skiltį apie Svarstykles. Lengvą, diplomatišką Svarstyklių būdą Ožiaragis laikys nepateisinamu paviršutiniškumu.

Ožiaragis – Skorpionas
Žr. aukščiau skiltį apie Skorpioną. Be to, Skorpionas išjudina nerangųjį Ožiaragį ir veikia jį atpalaiduojančiai – kuo toliau, tuo labiau. Tuo pačiu atgyja ir Ožiaragio jausmai.

Ožiaragis – Šaulys
Žr. aukščiau skiltį apie Šaulį.

Ožiaragis – Ožiaragis
Abiejų rimtumas ir ištvermė sukuria gal kiek šaltoką, bet labai ištikimą porą, pasižyminčią gilia abipuse draugyste. Kadangi meilės srityje šis ženklas labai manieringas ir santūrus, tikriausiai abu jie dažniau pasvajos apie aistringesnį partnerį, tačiau dėl jų uždarumo tai ir liks tik svajonėmis.

Ožiaragis – Vandenis
Apskritai, žemė ir oras sutaria ne per geriausiai, bet šiuo atveju ženklus valdo Saturnas, taigi ryšys tarp abiejų yra įmanomas. Abu domisi esminiais gyvenimo dalykais – Ožiaragis daugiau iš praktinės, Vandenis – iš teorinės pusės. Todėl, nepaisant priešingybių, vienas kitą gali papildyti.

Ožiaragis – Žuvys
Egzistuoja abipusė trauka, vienas kitame jie pagaliau randa asmenį, suprantantį ir priimantį kito uždarą būdą. Jausmingoji Žuvis atskleidžia Ožiaragiui savo jausmus, tuo pažadindama jo draugiškumą ir aistrą.


VANDENIS (
sausio 21d. – vasario 19d.)
Dar pats žiemos viešpatavimo metas, šalčiausias metų laikas, bet dienos jau gerokai ilgesnės. Protas suvokia, jog nebetoli didžiulis ir žymus perversmas. Vandenis savo skvarbiu žvilgsniu mato ateities galimybes. Didžiausias jo noras – jau dabar išburti pavasarį.

Simbolinis aiškinimas
Vandenio simbolis – dvi bangos, tačiau tegul jos jūsų nesuklaidina: Vandenis yra oro ženklas. Kaip ir vanduo, jis nuolat juda, laiko tėkmės nešamas tolyn. Jam vadovauja ne jausmai, o protas, mažai domina gyvenimas “čia” ir “šiuo metu”. Nuolatos ieško pokyčių, didelių perversmų, tai tiesiog apsigimęs revoliucionierius. Tačiau Vandeniui reikalingas ne perversmas dėl perversmo: jame jis mato teisingesnės visuomenės, kurioje visi žmonės bus lygūs, perspektyvą. Vandeniui labai artimas Didžiosios prancūzų revoliucijos šūkis “Laisvė, lygybė, brolybė”. To laikotarpio smurtiniai ekscesai jam, kaip proto žmogui, yra, žinoma, svetimi. Vandeniui labiau priimtinas išradingumas ir technikos vystymasis, keičiantis gyvenimą. Laisvė, kurią jis nori iškovoti kitiems, reikalinga ir jam pačiam. Iš visų Zodiako ženklų Vandeniui reikalingiausia visiška nepriklausomybė. Visais įmanomais būdais jis kratosi bet kokių suvaržymų. Silpniau išsivysčiusios asmenybės pasitenkina savo laisvės troškimą demonstruodamos daugiau išoriškai: ekscentriškai besielgdamos ar išsiskirdamos neįprasta apranga.
Vandeniui dažniausiai būna malonūs ir įdomūs pašnekovai, kupini įvairių netikėtumų. Deja, jie nelabai patikimi. Nors labai mielai išdėsto savo idealus, tačiau konkreti veikla sukelia sunkumų – daug pažada, bet mažai padaro. Todėl, nepaisant to, kad yra visų mėgiami, jie dažnai lieka vieniši. Konservatyvesniems žmonėms nepatinka Vandeniui būdingas revoliucingumas, dažnai palaikomas nebrandumu.
Meilės srityje Vandeniui iškyla panašios problemos. Jis draugiškas ir malonus, tačiau sunkiai sekasi išvystyti gilesnius jausmus, kaip, beje, ir kitiems oro ženklams. Be to, sukurti tvirtesnę sąjungą jam dažnai trukdo jo išankstinis nusistatymas. Tačiau jei antroji pusė sugebės atleisti jam visas lengvapėdiškas išdaigas, tai su tokiu partneriu niekuomet nenuobodžiaus.
Organizme Vandeniui pavaldžios blauzdos, pėdų sąnariai , taip pat ir oda, kuria jis ypatingai turėtų rūpintis. Vandenį domina visa, kas nauja ir neįprasta, ypatingai technika, jam reikia kintančios veiklos. Šiam oro ženklui nepriimtina rutina, jam svetimas patikrintas mąstymo būdas. Televizija, kosmonautika, kompiuterinė technika – tai profesinės sritys, artimiausios Vandeniui. Kadangi jis mėgsta bendrauti su žmonėmis, gali tapti geru mokytoju, socialiniu darbuotoju, psichologu.
Vandenis geriausiai jaučiasi kalnuose, tarp jų yra nemažai aistringų alpinistų. Vertėtų aplankyti Rusiją, Estiją ir kitas Pabaltijo valstybes.
Vandenio gyvūnai: erelis ir povas. Augalai: alyvuogės ir kokoso riešutas. Akmuo: krikštolas. Spalva: žydra. Kvapnusis aliejus: levandų.

Simbolinis Vandenio santykių su kitais Zodiako ženklais aiškinimas
NB: tolimesni aprašymai tėra tik atspirties taškas nagrinėjant įvairių Zodiako ženklų atitikimą vienas kitam. Norint konkrečiai sužinoti, kokios yra tarpusavio ryšio galimybės, ar kokie laukia sunkumai, reikia tikslaus dviejų žmonių gimimo horoskopų palyginimo.

Vandenis – Avinas
Žr. aukščiau skiltį apie Aviną.

Vandenis – Jautis
Žr. aukščiau skiltį apie Jautį.

Vandenis – Dvyniai
Žr. aukščiau skiltį apie Dvynius. Su Dvynių pagalba Vandenis gali išmokti įgyvendinti ir įtvirtinti savo idealus, savo požiūrį kasdieniniame gyvenime. Tai sėkminga ir abu partnerius dvasiškai praturtinanti sąjunga.

Vandenis – Vėžys
Žr. aukščiau skiltį apie Vėžį.

Vandenis – Liūtas
Žr. aukščiau skiltį apie Liūtą.

Vandenis – Mergelė
Žr. aukščiau skiltį apie Mergelę.

Vandenis – Svarstyklės
Žr. aukščiau skiltį apie Svarstykles.

Vandenis – Skorpionas
Žr. aukščiau skiltį apie Skorpioną.

Vandenis – Šaulys
Žr. aukščiau skiltį apie Šaulį.

Vandenis – Ožiaragis
Žr. aukščiau skiltį apie Ožiaragį.

Vandenis – Vandenis
Dėka atviro ir patrauklaus Vandenio būdo, tokia sąjunga bet kuriuo atveju būtų sėkminga, nes abu partneriai nesispyriodami suteiktų vienas kitam būtiną laisvę.

Vandenis – Žuvys
Svajinga Žuvis ir ne pagal tradicijas gyvenantis Vandenis puikiai tinka vienas kitam į porą, egzistuoja abipusė trauka. Abu siekia užstoti nuskriaustuosius bei silpnuosius. Dirbdami šioje srityje jie labai gerai sutaria.


ŽUVYS (
sausio 21d. – vasario 19d.)
Žiemos galia jau pastebimai sumažėjo. Visa gamta svajoja apie ateinantį pavasarį, jaučia jo artėjimą. Ledai pralaužti, ir gyvos būtybės vėl gali susirinkti kartu. Žuvys vaizduojamos poroje – tai tarsi ženklas, jog pagaliau baigėsi žiemos uždarumas.

Simbolinis aiškinimas
Astrologinis simbolis vaizduoja dvi sujungtas žuvis. Žuvys gimsta paslaptinguoju metų laiku, kai mirtis užleidžia vietą gyvybei. Visą savo tolimesnį gyvenimą jos jaučia būties ribas, mistinio pasaulio alsavimą. Žuvims būdingas gilus užuojautos jausmas pirmiausia tiems, kas patenka į pavojingas situacijas. Jos mielai rūpinasi bejėgiais, pamestinukais vaikais, slaugo ligonius bei mirštančius senukus, savo pagalbos ranką ištiesia net kaliniams. Žubys nebijo tamsiųjų gyvenimo pusių, tai apsigimusios guodėjos, slaugės bei sielų ganytojos. Jos niekada nepaliks žmogaus kančioje; dėl jų įgimto sugebėjimo įsijausti, joms lengva suprasti kito bėdas. Tačiau neretai ir pačios Žuvys jaučiasi esančios bejėgės, pilno pavojų gyvenimo aukos. Pagalbos, kurią taip dosniai Žuvys dalina aplinkiniams, niekuomet nesulaukia iš aukščiau. Jos įsitikinusios, kad silpnesnieji turi visuomet paremti vienas kitą.
Tačiau šis kilnus ženklas turi ir neigiamų bruožų. Žuvys mielai rodo savo silpnumą, kad iš aplinkinių išpeštų sau naudos. Jei tas nepadeda, jos suserga arba puola į depresiją, kad tuo sukeltų kitų užuojautą. Apskritai joms nėra lengva atvirai ginti savo poreikius ir interesus. Todėl daugelis Žuvų imasi klastingos taktikos ir savo egoizmą paslepia po draugiška ir, atrodytų, visuomet pasiruošusia padėti išore. Dėl savo sugebėjimo giliai įsijausti, kartais pačioms Žuvims iškyla nemažai problemų. Jos sunkiai atsiriboja nuo kitų. Žuvys atsiduoda aplinkinių žmonių jausmams, nes dažniausiai neatskiria, ar tai tik užuojauta, ar jausmas, kylantis iš pačių sielos gelmių. Meilės srityje Žuvys taip pat linkusios aukotis, yra atsidavusios ir jausmingos. Nepaisant to, bendras gyvenimas nebūna lengvas, kadangi jos mėgsta partneriui įkyriai rodyti savo auką, jei jaučiasi nepakankamai įvertintos. Arba draugą baudžia demonstratyvia kančia.
Kaip paskutiniam Zodiako ženklui, Žuvims pavaldžios žemiausios kūno vietos – pėdos, o iš vidaus organų – gimda.
Dabartinėje srityje Žuvys geriausiai jaučiasi būdamas bendruomenėje. Jei darbą dirba vienos, gali atsitikti ir taip, kad jis liks neatliktas, o Žuvys pasiduos savo nuotaikoms. Jų polinkius geriausiai atitinka socialinės profesijos: seselės, slaugės, sanitaro, vaikų ir senelių prieglaudų, netgi kalėjimo darbuotojų. Žuvys jaučiasi savo stichijoje, kai reikia padėti kitiems. Taip pat ir kelionėse jūra ar jūrininkystėje jos gali surasti širdžiai artimą užsiėmimą.
Geriausiai Žuvys jaučiasi prie jūros, kitaip ir būti negali. Pelkynai bei miško ežerėliai – puikus penas jų vaizduotei. Galbūt reikėtų nuvykti į Braziliją, pakeliauti atostogų metu po Amazonės miškus. Žuvys gerai jausis Šri Lankoje, Javos saloje, Europoje – Portugalijoje ir Normandijoje.
Žuvų gyvūnai: delfinas. Augalas: aguona. Akmuo: perlas. Spalva: gelsvai rusva su sidabro atspalviu. Kvapnusis aliejus: ambra.

Simbolinis Žuvų santykių su kitais Zodiako ženklais aiškinimas
NB: tolimesni aprašymai tėra tik atspirties taškas nagrinėjant įvairių Zodiako ženklų atitikimą vienas kitam. Norint konkrečiai sužinoti, kokios yra tarpusavio ryšio galimybės, ar kokie laukia sunkumai, reikia tikslaus dviejų žmonių gimimo horoskopų palyginimo.

Žuvys – Avinas
Žr. aukščiau skiltį apie Aviną.

Žuvys – Jautis
Žr. aukščiau skiltį apie Jautį.

Žuvys – Dvyniai
Žr. aukščiau skiltį apie Dvynius.

Žuvys – Vėžys
Žr. aukščiau skiltį apie Vėžį. Jie taip gerai sutaria ir vienas kitą supranta, jog kyla pavojus, kad pernelyg įsijaus vienas į kitą. To pasėkoje gali nutrūkti ryšiai su kitais žmonėmis, ir jie liks atsiskyrėliška pora.

Žuvys – Liūtas
Žr. aukščiau skiltį apie Liūtą.

Žuvys – Mergelė
Žr. aukščiau skiltį apie Mergelę.

Žuvys – Svarstyklės
Žr. aukščiau skiltį apie Svarstykles. Žuvys sunkiai supranta, kodėl Svarstyklės tokią didelę reikšmę teikia naujoms pažintims, išėjimui į visuomenę – tikrasis Žuvų gyvenimas vyksta sielos viduje.

Žuvys – Skorpionas
Žr. aukščiau skiltį apie Skorpioną.

Žuvys – Šaulys
Žr. aukščiau skiltį apie Šaulį.

Žuvys – Ožiaragis
Žr. aukščiau skiltį apie Ožiaragį. Ožiaragis savo ruožtu padeda Žuvims lengviau susiorientuoti kasdieniniame gyvenime, prisitaikyti.

Žuvys – Vandenis
Žr. aukščiau skiltį apie Vandenį.

Žuvys – Žuvys
Iš esmės jos tinka viena kitai ir instinktyviai jaučia viena kitos jausmus. Ryšys turėtų būti glaudus ir laimingas. Problemų kyla dėl visiems žinomo nepaprasto Žuvų jautrumo. Gali atsitikti taip, kad abu partneriai vienu kartu įsižeis, pasitrauks į skirtingus kampus ir nežinos, kaip jiems vėl susitaikyti.