LT
RU


 

Brėžinyje A vidinis ratas rodo dvylikos individualaus Mėnulio kalendoriaus namų. Šio kalendoriaus pradinis atskaitos taškas – asmens X Mėnulis, gimimo metu stovėjęs 15-ajame Avino ženklo laipsnyje. Nuo šio taško pirmyn atskaičiuojami 12 namų. Išorinis ratas (su punktyrine linija) rodo mėnesinį Mėnulio kelią [1] ir pabuvimą po maždaug porą parų kiekviename iš dvylikos to individualaus Mėnulio kalendoriaus namų. Mėnulis juda prieš laikrodžio rodyklę, Zodiako ženklų seka (Avinas – Tauras – Dvyniai, Vėžys ir t.t.). Išoriniame rate Mėnulis vaizduojamas pasiekęs 15-ąjį Svarstyklių ženklo laipsnį, taigi tuo pačiu metu jis laikomas įžengiantis į VII-ąjį individualaus Mėnulio kalendoriaus namą.

[1] astrologai dar kartais tokį judėjimą vadina tranzitiniu Mėnuliu/Mėnulio tranzitais.

 


 


Brėžinyje B matome, kad asmens Y Mėnulis gimimo metu stovėjo 15-ajame Žuvų ženklo laipsnyje. Vidiniame rate Mėnulis atgal atkeltas atitinkamai per 30 laipsnių atgal (plg. su brėžiniu A). Individualaus Mėnulio kalendoriaus namai irgi atskaičiuojami nuo 15-ojo Žuvų ženklo laipsnio. Išoriniame rate situacija ir nepasikeitė, ir pasikeitė. Tranzitinis Mėnulis yra tame pačiame 15-ajame Svarstyklių ženklo laipsnyje, tačiau stovi nebe VII-ajame, o VIII-ajame name!

  

Brėžinyje C matome, kad asmens Z Mėnulis gimimo metu stovėjo 15-ajame Vandenio ženklo laipsnyje. Vidiniame rate Mėnulis atgal atkeltas dar per 30 laipsnių atgal (plg. su brėžiniu B). Individualaus Mėnulio kalendoriaus namai irgi atskaičiuojami nuo 15-ojo Vandenio ženklo laipsnio. Išoriniame rate situacija ir nepasikeitė, ir pasikeitė. Tranzitinis Mėnulis yra tame pačiame 15-ajame Svarstyklių ženklo laipsnyje, tačiau stovi nebe VIII-ajame, o IX-ajame name!

Išvados. Tranzitinis Mėnulis, tam tikrais metais mėnesį ir dieną pasiekęs 15-ąjį Svarstyklių ženklo laipsnį pateks į skirtingus individualaus Mėnulio kalendoriaus namus tiek pas X, tiek pas Y, tiek pas Z. Pas X jis bus VII-ajame, pas Y – VIII-ajame, pas Z – IX-ajame individualaus Mėnulio kalendoriaus name. Atitinkamai peršasi logiška išvada, kad tą dieną Mėnulio energetika reikšis pas visus šiuos tris žmones skirtingai. Būtent, asmeniui X tai gali būti puikus laikas sandėriams ir naujiems susitikimams; asmeniui Y būtų išmintinga nelįsti į jokias avantiūras, kritinė diena; asmeniui Z – geras laikas su sąlyga, kad dėmesys bus sukoncentruotas į dvasinius ieškojimus, praeities veiksmų apmąstymus bei rengimąsi praktiškai realizuoti savo sumanymus, kai Mėnulis įžengs į X-ąjį namą. Trumpai sakant, individualus Mėnulio kalendorius griauna mitą, kad 14-oji Mėnulio diena bus visiems kupina energijos diena, o 15-oji – atvirkščiai. Dabar aštraus proto skaitytojas gali geriau suprasti, kodėl masinėje prekyboje pasirodantys Mėnulio kalendoriai yra greičiau komercinis produktas, skirtas patenkinti amžinai skubančios ir nereiklios rezultatams visuomenės dalies smalsumą, negu rimtas, individualioms reikmėms pritaikytas praktinis vadovas. Vėlgi, kiekvienas, žinoma, laisvas rinktis :)
P.S.: šios svetainės astrologas, sudarydamas individualų Mėnulio kalendorių, remiasi indiškąja Mėnulio namų sistema. Plačiau žr. čia.