LT
RU

1. Kas paskatino astrologija susidomėti?
Polinkis į šią sferą reiškiasi tikriausiai kaip dvasinis tėvų, protėvių palikimas. :) Pavyzdžiui, senelis (pagal mamos liniją) buvo garsus kaimo veterinaras, puikiai pažinojęs gyvulius ir tinkamas jiems gydyti žoles. Tėvas taip pat ilgus metus turėjo sąsajų su “aukštosiomis sferomis”, nes daug kur giedojo ir grojo mišioms vargonais.

2. Vyras ir astrologija, ar tai suderinami tarpusavyje dalykai?..
Lietuvoje, kur viešumoje labiau dominuoja moterys astrologės, gali susidaryti įspūdis, jog vyrui astrologijos pasaulyje iš tiesų ne vieta. :) Bet pasaulis apvalus... Plačiau pasižvalgę po astrologijos istorijos raidą [1] pamatysime, kad būtent vyrai prisiimdavo astrologijos išdėstymo misiją, o moterys reiškėsi kaip nepralenkiamos žolininkės, tokiomis jos lieka ir šiandien, ypač tos, kurios šiam darbui pasišvenčia iš širdies. Ieškodamas kompromisinio vardiklio užbaigsiu taip: Sarasvati, astrologiją globojanti deivė, atsiveria ištikimiausiems savo garbintojams, nepriklausomai nuo jų lyties, o ieškantys pagalbos ir žinių yra laisvi kreiptis tiek į vyrus, tiek į moteris.

[1] James Herschel Holden M.A., F.A.F.A - A History Of Horoscopic Astrology (From The Babylonian Period To The Modern Age), psl.2, American Federation Of Astrologers, Inc.
[2] Tokia buvo šviesios atminties gydytoja žolininkė, etnografė, habilituota gamtos mokslų daktarė Eugenija Šimkūnaitė (1920 – 1996).    

3. Ar esate savamokslis astrologas, jei ne, kas buvo jūsų mokytojai?
Laikotarpyje nuo 1993m. iki 2001m. studijavau savarankiškai, vėliau sutikau mokytojus. Tai – Robertas E. Zolleris (Robert E. Zoller, JAV) ir Kotamradža Narajana Rao (Kotamraju Narajana Rao, Indija). Robertas E. Zolleris (gim. 1947m.) 1973m. ėmėsi senųjų astrologinių tekstų vertimo iš lotynų kalbos ir tokiu būdu suteikė galimybę astrologijos studentams prisiliesti prie kultūrinio senosios Europos palikimo. Jį atstovauja tokie astrologai, kaip Guido Bonatti (šventosios Romos imperatoriaus Frederick II Hohenstaufen astrologas), Marsilijus Fičinas (Mediči giminės astrologas), Nostradamas (Katerinos Mediči, Prancūzijos karalienės, astrologas), Žanas Baptistas Morinas (kardinolo Rišeljė ir abiejų Liudvikų, XIII ir XIV, astrologas). Po Zollerio būta ir daugiau į senąją astrologiją besigilinusių žmonių: Robertas Handas, Robertas Šmidtas ir kt. 1997m. balandžio mėn. Londone Zolleris pirmą kartą įspėjo dėl rytinėms JAV pakrantėms 2001-ųjų rugsėjį (diena įvardinta nebuvo) gresiančio smūgio, galinčio pareikalauti daugybės civilių žmonių aukų. 2000-aisiais įspėjimas buvo pakartotas dar kartą. 2002m. liepos mėn. JAV astrologų bendruomenė jam įteikė “Regulus” apdovanojimą už įnašą į astrologijos vystymą ir jos tyrinėjimus. Kaip astrologas 2004m. pasisakė Amsterdamo Universitete istorijos konferencijoje; dėsto astrologiją įvairiose pasaulio vietose (Australija, JAV, Kanada, Europa).
Kotamraju Narajana Rao (gim. 1931m.), buvęs Indijos audito direktorius, tarp savo kolegų pirmiausia pagarsėjo itin kruopščiais astrologinių tekstų sanskrito kalba tyrinėjimais. Jo ilgalaikės pastangos bei daugelio “šventų” astrologinių aforizmų patikrinimas praktinėje šviesoje 1980m. – 1984m. sukėlė aršų daugelio Delio astrologų puolimą. Tačiau pasiteisinę politiniai jo komentarai subūrė aplink Rao pasirengusių taip pat kruopščiai dirbti talentingų žmonių (Vinay Aditya, S. Ganesh, V.P. Goel, A.K. Gour, K.K. Joshi, Deepak Kapoor etc.) ratą, su kuriais vėliau Delyje įkūrė astrologijos mokyklą, veikiančią kaip instituto Bharatya Vidya Bhavan fakultetas. 2003m. jis buvo pagerbtas “Nostradamus” titulu už daugelį sėkmingų paskutinio dešimtmečio prognozių (tiek vietinės reikšmės, tiek ir tarptautinių). 1994m. – 1997m. surengė seriją astrologinių paskaitų JAV, vėliau – Rusijoje.

Susipažinti su Roberto E. Zollerio gimimo horoskopu
Susipažinti su Kotamraju Narayana Rao gimimo horoskopu
Pamatyti studijų medžiagos fragmentą (kopija iš DMA Lessons 1 – 26)

4. Perėjęs per kitų jūsų kolegų astrologinius puslapius supratau, kad esate pirmasis lietuvių astrologas, mokęsis Vakaruose. Ar esate išlaikęs astrologinį egzaminą? Ką reiškia šalia jūsų vardo ir pavardės rašomi inicialai TSMA?
Finalinė egzamino data – 2005m. sausio 24d. 2003m. pradėjau savo papildomas kvalifikacines studijas pas Robertą Zollerį kaip New-Library (Londonas) įsteigtos astrologinės akademijos studentas. Adresas: 27 Old Gloucester Street-London WC1N 3XX UK. Esu išsaugojęs visus svarbiausius studijų eigą patvirtinančius elektroninius laiškus, o taip pat originalius CD su visa studijų medžiaga (26 paskaitos). Testamentium Scriptum in Medieval Astrology – astrologinio diplomo santrumpa. Pagal nusistovėjusius standartus, šios po vardo ir pavardės rašomos raidės žymi, jog astrologas nėra savamokslis, jog jo žinios remiasi paskaitų medžiaga, ir kad išlaikęs egzaminą jis gavo šias žinias patvirtinantį pažymejimą. Jei kyla bent menkiausių abejonių dėl ką tik suminėtų faktų, galima kreiptis į mane egzaminavusį mokytoją.

5. Kėlėte kvalifikaciją studijuodamas Viduramžių astrologiją. Kokias vertybes ji deklaruoja?
Nors Viduramžių astrologija galutinai susiformavo Gvido Bonačio (Guido Bonatti, XIIIa.) laikais, ji pati remiasi senesnėmis už ją (arabų, graikų) astrologinėmis tradicijomis, o šių savo laiku keltas idėjas gerai išsako “Kibalionas”, senojo Egipto ir senosios Graikijos hermetinės filosofijos mokymas: “Išmintingieji tarnauja viršuje, o valdo apačioje. Savo pačių plane jie paklūsta dėsniams, ateinantiems iš viršaus, o patys valdo ir įsakinėja tiems, kurie yra žemiau. Ir visgi taip elgdamiesi jie susilieja su Principu kaip jo dalis, o ne prieštarauja jam. Išmintingas žmogus susitinka su Dėsniu ir, suvokęs jo veikimą, valdo jį, užuot tapęs aklu jo tarnu [pabraukta mano - V.K.]. Kaip geras plaukikas pasuka tai į vieną, tai į kitą pusę, elgdamasis pagal savo norą, o ne mėtomas šen ir ten kaip rąstas; taip ir išmintingas žmogus, lyginant jį su paprastu žmogumi, tuo pačiu metu yra ir plaukikas, ir rąstas <...>. Tas, kuris supranta tai – sparčiai žengia į Meistriškumą” [1].   
[1] Kibalionas (Senojo Egipto ir Senosios Graikijos Hermetinės Filosofijos mokymas). 125 psl., Nesvis, 2002.

6. Ar dėsnio suvokimas padeda sėkmingiau laviruoti tarp palankių ir nepalankių gyvenimo periodų?
Taip. Jei suvoksime, kad, pavyzdžiui, Saturnas nemėgsta ir nesveikina skubėjimo, tuomet atėjus jo laikotarpiui darbo vietoje skaičiuosime ne kartą, bet du, tris, keturius kartus tam, kad darbo rezultatas būtų kokybiškesnis, atitinkamai kad problemų iš viršininko pusės būtų mažiau. Atsainus pasidavimas plaukti pasroviui (maždaug, “ai, gal kaip nors savaime viskas susidėlios”) tik atneštų daugiau problemų.

7. Viduramžiais ir dar senesnėse epochose tolimosios planetos Uranas, Neptūnas ir Plutonas – tiesa, astronomai pastarojo planeta jau nebelaiko – nebuvo žinomos, ar dėl to darbo rezultatas nenukenčia?
Nors senoji astrologija šių dangaus kūnų iš tiesų nenaudojo, tačiau vaizdo aiškumu modernioji astrologija senajai vis dėlto šiek tiek nusileidžia. Pavyzdžiui, pas daugybę žmonių 10-ajame gimimo horoskopo name gali stovėti Plutonas, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad visi jie turi polinkį dirbti šnipais, detektyvais, chirurgais ir pan.[1]. Lygiai taip pat pas daugelį žmonių 1-ajame name gali būti Neptūnas, bet ne visi jie turės polinkį dirbti kaip menininkai. Štai kodėl jei į mane kreipiasi dėl rekomendacijos, kokia veiklos kryptis žmoguje palankiausiai ir harmoningiausiai išreikšta, truputuką daugiau dėmesio teiksiu seniesiems, o ne naujiesiems metodams. Beje, senojoje astrologijoje jūsų minėtas planetas vaisingai pakeičia vadinamieji arabiškieji taškai, tarp kurių (be daugeliui labiausiai žinomo Pars Fortunae) yra ir “šešėlinis Merkurijus”, ir “ šešėlinė Venera”, ir “šešėlinis Marsas”, ir “šešėlinis Jupiteris”, ir “šešėlinis Saturnas”, ir serija kitų sensityviai jautrių horoskopo taškų.

[1] Moderniosios planetos per parą pajuda vos vos, tarkime, greičiausiu tempu keliaujantis Plutonas – per parą tik 2 ekliptikos minutes (1 ekliptikos laipsnį sudaro 60 minučių, 30 laipsnių sudaro vieną Zodiako ženklą), tuo tarpu Mėnulis per parą nukeliauja nuo beveik 12 iki 14 su viršum ekliptikos laipsnių, ir net įsibėgėjęs Saturnas, šiaip jau lėčiausia iš tradicinių planetų, juda per parą 4 kartus greičiau negu Plutonas. Kaip tai atrodo praktikoje, galite pamatyti paspaudę čia: Plutonas vs. tradicinės planetos. Pavyzdyje sudėti horoskopai 10 dienų intervalui, pradžia 1972 XII 24, 6:40AM, Vilnius, pabaiga 1973 I 3, 6:40AM, Vilnius. Atidžiai stebėkite, kaip kinta Plutono – jo grafinis simbolis matosi 10-ajame brėžinio sektoriuje – ir kitų horoskopuose esančių elementų padėtis bėgant laikui.

8. Vadinasi, naujosios planetos Uranas, Neptūnas, Plutonas astrologiniame darbe klaidina? Jei taip, kodėl nemažai astrologų juos naudoja?
O kodėl dauguma – ir ypač Vakarų astrologai, bet ši “bacila” jau yra spėjusi užkrėsti ir Indiją – sudarydami horoskopus naudoja astrologines programas, nors galėtų viską atlikti ramiai, rankiniu būdu? :) Todėl, kad iš inercijos atiduodame duoklę dvasiai epochos, kurioje gyvename. Jeigu rimtai, kartais galima panaudoti ir naująsias planetas, bet iš esmės tik tame kontekste, apie kurį naudodamasis savo daugiamete patirtimi kalba kolega Džonas Fraulis (John Frawley), kur ir kada, plačiau žr. jo parengtose knygose.

9. Ar galima sakyti, jog senoji astrologija su naująja tarpusavyje “pjaunasi”?
Greičiau viena kitą harmoningai papildo. Pavyzdžiui, aiškindamasis žmogaus charakterį iki šiol mielai naudojuosi humanistinės astrologijos pradininko Deino Radjaro (Dane Rudhyar) Mėnulio ciklų teorija, o atlikdamas dviejų žmonių suderinamumo analizę – modernisto Stefano Arojaus (Stefan Arroy) metodais. Mano kuklia nuomone, astrologai, kalbantys, esą senoji astrologija nebeturi jokių tiltų su naująja, kiek sureikšmina savo praktikuojamą kryptį, o dar dažniau savo asmenį. Dialogas, o ne kategoriškos takoskyros yra vaisingos astrologinės diskusijos pagrindas, todėl man asmeniškai labiau priimtinas holistinis (visuminis) astrologinių metodų taikymo principas.

10. Jūsų bibliotekoje yra rusų autorių knygų, bet iš esmės dominuoja Vakarų ir Rytų literatūra. Ar tai turėtų reikšti, kad astrologinis Rusijos paveldas pasauliniame kontekste yra silpnas?
Rusai turi vieną kitą autorių, kurį įdomu ir verta paskaityti, tokie yra S.V. Šestopalovas ir A. Podvodnas, taip pat S. Vronskis. Antra vertus, visi jie, žinoma, remiasi astrologiniu paveldu Rytų, taip pat ir Vakarų, kur savo laiku plėtotis astrologinėms tradicijoms buvo sudarytos puikiausios sąlygos [1]. Į šią literatūrą daugiausia investuoju ir aš. Tiesa, reikia pripažinti, ji nepigi, ypač vienetiniai leidiniai, todėl panašu, kad kaip iš astrologijos turtų nesusikroviau, taip jų niekada ir nesusikrausiu :)

[1] Pvz., šv. Albertas Didysis (1193/1206 – 1280), šv. Tomo Akviniečio mokytojas, žmogus-enciklopedija, buvo gamtos mokslų, tarp jų ir astrologijos, globėjas. Jo gilų domėjimąsi astrologija bei pozityvų į ją požiūrį išduoda paties šv. Alberto Didžiojo ranka parašytas veikalas “Speculum astronomiae”.

11. Šiandien knygynuose galima aptikti įvairiausių astrologinių leidinių. Kaip tarp jų paprastam žmogui nepasimesti? Kaip išsirinkti tinkamiausią knygą?
Į tai negalima vienareikšmiškai atsakyti, kadangi žmogus žmogui nelygūs. Tarkime, asmeniškai aš neskubėčiau susižavėti gražiomis iliustracijomis, o pirmiausia pasidomėčiau autoriaus asmeniu, koks jo įdirbis ir/arba vieta pasauliniame astrologiniame kontekste, kokiais šaltiniais jis remiasi (ir ar nurodo, kuo remiasi, nes šiandienos pasaulyje kitų autorių kompiliacijos darosi vis labiau populiaresnės). Ar jūsų tikslas pažinti astrologiją yra visaapimančio pobūdžio (t.y. plačiai, per visas jos mokyklas)? Ar jūsų interesai apsiriboja vien tik Saulės ženklų astrologija? Pirmiausia reikėtų sau atsakyti į šiuos klausimus ir nuo to pradėti.

12. Kas yra Saulės ženklų astrologija?
Saulės ženklų astrologija yra masinės kultūros produktas, jo pradžia galima laikyti XXa. 3-4 dešimtmečius. Tai yra tai, ką mes kartais apie save sakome: “gimiau po Vėžio ženklu”, “gimiau po Skorpiono ženklu”, ir t.t., mat Saulė viename Zodiako ženkle išbūna maždaug mėnesį. Skaitytojui gali susidaryti įspūdis, kad apie šio tipo astrologiją kalbu paniekinamai, tarsi apie “žemesnio” lygio pažinimą. Taip nėra. Tegu tai kiek ir primityvokas raktas – lyginant su pagal individualius gimimo duomenis sudarytu gimimo horoskopu – jis vis dėlto tarnauja žmonėms kaip komunikacijos priemonė, padedanti sklandžiau palaikyti pokalbį, greičiau atpažinti vieną kitą vyraujantį mumyse natūros bruožą.

13. Ar turite mokinių?
Esu saujelei žmonių teikęs rekomendacijų dėl skaitytinos literatūros, tačiau tuo mano kuklus vaidmuo šioje srityje ir apsiriboja. Kol dar yra gyvi mane patį mokę mokytojai (būkite palaiminti, šviesą nešantieji!), reikėtų stengtis rasti ryšį su jais.

14. Nesirodote televizijoje, radijuje, labai mažai jūsų pasisakymų spaudoje. Kokia pagrindinė viso to priežastis?
Nesinori, kad kurį nors sakinį išgirdę žmonės palaikytų jį unikaliu tiesos ar laimės receptu, tinkančiu visiems be išimties. Man labiau patinka likti kaip kaimo kunigui šešėlyje ir dirbti su žmonėmis akis į akį, teikiant jiems rekomendacijas individualiai.

15. Kaip suprantate astrologo misiją žmonių gyvenimuose?
Padėti savyje susivokti, geras savybes paskatinti, dėl blogų įspėti, įvardinti laikotarpius, kada galima drąsiai imtis sumanytų planų, ir kada geriau jų nesiimti. Indijoje astrologas dalinasi su dvasininkais jų funkcijomis, pavyzdžiui, jis kartu su jaunaisiais gali kalbėti apsauginio pobūdžio mantras, skirtas globoti ir sutvirtinti būsimąją santuoką.

16. Ką iš praeities ir dabarties kolegų laikytumėte iškiliausiomis astrologinėmis figūromis?
Iš gilios praeities – Masha’allah (VIIIa.) ir Guido Bonatti (XIIIa.). Iš dabarties dar esančių gyvųjų etikos sumetimais neminėsiu, įvardinsiu tik tuos, kas jau pasitraukė: Dane Rudhyar (1895 – 1985) ir Reinhold Ebertin (1901 – 1988).   

17. Indiškosios astrologijos “rišis” (išminčius) yra Parasara. Ką turėtume laikyti Vakarų astrologijos tėvu?
Formaliai Klaudijų Ptolemėjų (Claudius Ptolemy), tačiau šimtmečiu anksčiau už jo “Keturknygę” pasirodė Dorotėjaus Sidoniečio (Dorotheus of Sidon) darbas “Carmen Astrologicum”, traktatas, kurį sudaro 9 knygos, reprezentuojantis graikiškąją astrologiją. Šiame veikale yra publikuojami anksčiausi žinomi astrologiniai brėžiniai.
P.S.: svarbiausias rišis indų astrologijoje yra Parasara, bet būtina paminėti keletą kitų garsių vardų, be kurių ši astrologija nebūtų išsami. Tai – Jaimini, Bhrigu, Saravali ir t.t.

18. Ko astrologija mus gali išmokyti?
Kiekvienas besidomintis astrologija ar netgi ją kritikuojantis ieško šiame fenomene skirtingų dalykų, todėl privalau maloniai atsiprašyti, bet į šį klausimą atsakyti vienareikšmiškai irgi neįmanoma. Bendras atsakymas būtų toks: astrologinis pažinimas gali uždegti mūsų kelio priekyje šviesą, antra, mokyti pamilti mūsų artimus taip, kaip mylime pačius save.

19. Ar astrologija yra išmintis?
Sakyčiau, pati astrologija, kaip tokia, išmintis nėra [1], ji tik gali tą išmintį ir pažinimą mumyse paskatinti [2]. Ne veltui Indijoje astrologija vadinama “jyotish”, t.y. šviesa.

[1] Joks dvasiškai orientuotas  Rytų ar Vakarų astrologas  neskatins savo kliento lenktis  tai ar kitai planetai. Svarbu ne ji, o kas už jos stovi, žiūrėkite paaiškinimą žemiau.
[2] Štai konkretus pavyzdys: gimimo horoskopo užbaigos namuose daug planetų, psichologiškai tai rodo labai turtingą ir/arba jautrų vidinį pasaulį, bet toks asmuo gali būti fiziškai pasyvus, mažai judėti, mažai sportuoti ir pan., ypatingai jei tokiame horoskope aukštai iškilęs Saturnas. Balanso labui vertėtų pamažėle įpročius keisti, net jei asmeniui ir atrodo, kad gyvenimas dvasiniame pasaulyje yra neva “aukščiau” domėjimosi kūno pasauliu, mat anksčiau ar vėliau kūnas netrunka apie šį disbalansą priminti.

20. Ar astrologinis aiškinimas yra kuo nors pranašesnis už, pavyzdžiui, psichologo, filosofo, kunigo aiškinimus?
Kiekvienas aiškinimas reflektuoja pasaulį per savąjį matymo kampą, tuo būdu nė vienas iš jų nėra kokybiškai “teisingesnis” ar pan. O šiuolaikiniai indų autoriai (pvz., Vinay Aditya) savo astrologiniuose darbuose sėkmingai jungia visus juos keturius.

21. Kokia jūsų nuomonė apie maginius talismanus/mineralus? Kiek jie realiai padeda?
Mano tikslas niekada nebuvo ir iki šiol nėra parduoti kuo daugiau talismanų ar rekomenduoti kuo daugiau akmenų. :) Pagalba žmogui neturėtų virsti verslu (tai mano darbo credo, bet kiti astrologai laisvi manyti kitaip). Atvirkščiai, reikėtų pasakyti, jog priklausomai nuo horoskopo konteksto šie dalykai ne visada reikalingi. Vienam padės amuletas, antram – ryšio su savo angelu sargu stiprinimas, o trečiam – tam tikrą skaičių kartų kalbama atitinkama mantra. Mes kalbame apie subtilią sferą, tad čia daugiau išsiplėsti neįmanoma, baigdamas norėčiau patarti vieną svarbų dalyką: jei į tai gilinsitės savarankiškai, būkite atsargūs! Bet koks talismanas - tai sąlytis su subtiliąja, paprasta akimi nematoma energija, atitinkamai būtų išmintinga prieš kabinant ant kaklo net iš pirmo žvilgsnio visai nekaltus karolius, ypatingai juodos spalvos, ir ypatingai su nepažįstamais simboliais, save gal šimtą kartų perklausti, ar jūs visiškai tikri, kad žinote, ką ruošiatės padaryti. Susižaloti galima greitai, tuo tarpu pastangos atkurti ir dvasios pusiausvyrą, ir fizinę sveikatą atims daugybę laiko...Taip pat dėl jau minėtų priežasčių vertėtų atsiriboti nuo populistinių receptų, tokių, kaip “2006-asiais metais visus labai stiprins rubino akmuo” ar pan. Būkite budrūs, nesileiskite suvedžiojami.

22.  Ar pakeistas nemėgstamas vardas/pavardė į kitą gali pritraukti daugiau sėkmės?
Jei naujasis vardas jums sukelia malonias būsenas, keiskite :) Tačiau būtų išmintinga nepamiršti, jog vien vardo (formos) pakeitimas stebuklų neatneš, jei mūsų natūra (vidus, turinys) liks, kokie buvę. Čia kaip ir su talismanais: tol, kol jų energija per ritualus atnaujinama, tol jie “gyvybingi”, bet kai tik kartą kitą ritualas apeinamas, talismano jėga slopsta.

23. Randu savo horoskope daug kvadratūrų ir opozicijų. Ar tai požymis, kad mano horoskopas blogas?
Panašu, kad jus išgąsdino New Age astrologų tekstų informacija. Neteikite tam daug dėmesio. :) Senosios astrologinės literatūros (ypač indiškosios) kontekste šios “įtampą” kuriančios planetinės konfigūracijos gali atrodyti visiškai neproblematiškos, arba tik pusiau [1]. Besidomintiems rekomenduoju kolegos iš Indijos dr. Čarako (dr. Charak) knygą “Yogas In Astrology”.

[1] jei žmogus praktikuoja mantras arba kitokias apsaugines priemones.

24. Kiekvienam Zodiako ženklui priskirta tam tikra planeta, pagal ką šis skirstymas? Ir ar gali tas skirstymas skirtis?
Iš esmės pagal analogijų principą. Sakykime, Avinas, kuris pradeda Zodiaką, archetipiškai simbolizuoja visa ko pradžią, t.y. gyvybės atsiradimą. Gyvybė ir šiluma negali užsimegzti be energijos, be trinties, todėl praktikoje atsekta, kad dangaus kūnas, kuris padeda Avine tai energijai pasireikšti geriausiai, yra Marsas; pačioje simbolių užgimimo istorijoje Marsas iš pradžių buvo žymimas kaip falas (strėlė į viršų); tik vėliau, tikriausiai užrašymo patogumo dėlei, strėlė pradeda vaizduoti pakrypusi į dešinę pusę. Lygiai taip pat yra ir su kt. Zodiako ženklais ir jų valdovais. Taip, tradicinėje sistemoje apsieinama be Urano, Neptūno ir Plutono, kurie pagal moderniąją astrologiją yra atitinkamai Vandenio, Žuvų ir Skorpiono valdovai.     

25. Kaip žiūrite į vadinamąsias magines datas: 2007 07 07, 2008 08 08 ir t.t, ar jos tikrai kuo nors ypatingos, sakykime, palankios santuokai arba kitiems veiksmams?
Tai yra labiau gražų estetinį įspūdį kuriančios skaičių kombinacijos. Aklai prie jų šlietis tikintis kažkokios “super geros energijos” nerekomenduočiau. Ir todėl, kad jūsų šeimą turės šildyti ne vien skaičiai, o ir tarpusavio supratimas plius mokėjimas vienas kitam nusileisti; ir todėl, kad už tos “gražios datos” gali slėptis nepalanki Mėnulio padėtis “piktųjų” planetų – Marso, Saturno – atžvilgiu, nepalanki Veneros padėtis ženkle/astrologiniame name, ir t.t., ir pan.

26. Vadinamieji “geri” ir “blogi” dienos ženklai: pamatyti kibirus nešančią moterį...būti apvogtam... tai – astrologija?
Ši “technika”, jei tik toks žodis čia tinka apskritai, siekia šumerų, babiloniečių kultūras, kuriose žyniai iš tiesų stebėdavo panašius ženklus. Prognozė tokių ženklų pagrindu buvo daroma plačiu (valstybės, miesto reikalams), o ne siauru (konkretaus asmens reikmėms) masteliu. Bėgant laikui išsivystė ir individualioji astrologija, kurios pagrindas buvo nebe kibirai ar vagystės, o Zodiakas, ryškiausios žvaigždės bei plika akimi matomos planetos. Žinoma, mėginti prievarta įvilkti “gerus” ir “blogus” dienos ženklus į individualiosios astrologijos rūbą galima, tačiau tai nebus autentiška pastarosios prezentacija, tai su astrologija neturi nieko bendro. Būtent, individualiame astrologiniame kontekste tiek “geras”, tiek “blogas” dienos ženklas gali būti, vaizdingai kalbant, “devintas vanduo nuo kisieliaus”, neturėti nieko bendra su konkrečia asmenų X ar Y patirtimi tą ar kitą dieną. Todėl jei kur nors skaitote, kad geras ženklas būti apvogtam, bet jūsų tą dieną neapvogė, nesikrimskite, neraukite plaukų nuo galvos, vadinasi, jūs iš tiesų turėjote gerą dieną! :)

27. Planetos ir žvaigždės, ar tai vienas ir tas pats?
Eiliniam stebėtojui – taip, nes iš Žemės žiūrint naktį visas dangus nusėtas maždaug vienodo dydžio šviesuliais, astrologui – ne. Planetos yra greitai judantys dangaus kūnai, tuo jos skiriasi nuo žvaigždžių, kurios per metus paslenka vos vos. Palyginkime: Mėnulis per dieną ekliptika nukeliauja maksimum virš 14 laipsnių (1 laipsnį sudaro 60 minučių), tuo tarpu žvaigždei nukeliauti 30 ekliptikos minučių prireikia 36 metų! Jei esate poetiškos natūros žmogus, galite vadinti, žinoma, kaip jums labiau patinka.        

28. Dėl indiškosios astrologijos. Yra tekę girdėti nuomonių, kad mūsų žemėms indiški dalykai netinka. Ką apie tai manote?
Bulgarų aiškiaregė a.a. Vanga kadaise yra sakiusi, kad žmogui sveikiausia maitintis tuo, kas auga jo paties darže arba sode. Augalai yra kupini informacijos apie jais besirūpinantį žmogų, ir atitinkamai jų vaisių gydomoji galia yra pati stipriausia. Esu linkęs šią poziciją palaikyti, antra vertus, į kiekvieną principą išmintinga žiūrėti lanksčiai ir vertinti jį per praktinę prizmę, t.y. ar mus dominantis reiškinys pats save pateisina ir/arba surezonuoja su mūsų siela. Indiškosios astrologijos paslaptys tinka ir Vakarų gyventojams, su sąlyga, kad horoskopas bus sudarytas ir aiškinamas atskaitos tašku laikant ne tropinį, o siderinį Zodiaką. Vaizdingai kalbant, tai panašu į keleivį, sėdusį į lėktuvą ir iš vėsaus Sankt Peterburgo nuskridusį į šiltąjį Delį, kur – fizinio komforto vardan – tenka persirengti prisitaikant prie vietinio klimato ypatumų. Pats keleivis, kaip toks, nepasikeis, bus pasikeitusi tik jo išorė (vilkės kitus rūbus).

29. Indiškojoje astrologijoje didžiulis dėmesys skiriamas Mėnuliui. Kiek būdų yra suprasti Mėnulio informaciją gimimo horoskope?
Metodų skaičius aptariant Mėnulį praktiškai neribotas. Šiuo požiūriu modernioji Vakarų astrologija prieš indiškosios astrologijos lobynus kartais atrodo – kalbu neperdėdamas – kaip vaikas...

30. Kylantis ir Krentantis Mėnulio mazgai. Ar tiesa, kad pirmasis rodo, ką žmogus turėtų šiame gyvenime aktyviai vystyti, o antrasis – tai, kas jau atidirbta, prie ko grįžti nebereikėtų?
Kylantis ir Krentantis Mėnulio mazgai turėtų būti interpretuojami tik viso horoskopo, t.y. ir kitų horoskopo taškų šviesoje. Sakysime, Ascendentas yra Liūte, Saulė irgi Liūte, 1-ajame name, Saulei oponuoja SaturnasRx, tame pačiame 1-ajame name yra ir Kylantis Mėnulio mazgas. Taigi jei aklai remsimės moderniojoje literatūroje pateikiamomis nuorodomis, išeis taip, kad aktyviai vystysime savo egocentrizmą, kuris pateiktame pavyzdyje jau ir taip per daug stipriai išreikštas. Tokiam žmogui kaip tik rekomenduočiau labiau atsiverti su meile pasauliui, mokytis megzti šiltesnius, dalinimosi principu paremtus santykius (7-ojo namo tema).

31. Koks jūsų požiūris į vadinamuosius metinius Mėnulio kalendorius? Kiek jie patikimi praktikoje?
Jei perkate jį knygyne arba prekybos centre ir leidinio viduje nerandate užrašo, kad šis kalendorius yra sudarytas pagal individualią jūsų gimimo metriką (metus, mėnesį, dieną, valandas ir minutes, gimimo vietovę), tada toks Mėnulio kalendorius geriausiu atveju bus tik daili jūsų namų sienos arba stalo puošmena, orientuotis ir planuoti visame mėnesiniame Mėnulio cikle jis nepadės. Kodėl? Mat ten pateikiama simbolinė Mėnulio dienų seka, kuri nėra tiksliai susieta su jūsų paties (-ios) Mėnulio gimimo metu padėtimi. Plačiau apie tai kalbama puslapio skiltyse Pop Mėnulio kalendorius vs. individualus Mėnulio kalendorius, Indiškasis Mėnulio kalendorius. Bet ir vėl darau mandagų reveransą: tie, kam tokios aptakios informacijos pakanka, esate laisvi šias pastabas ignoruoti. :)

32. Tačiau Mėnulio pilnaties įtakos neneigiate?
Žinoma, ne, tačiau į ją labiau reaguoja asmenys, kurių horoskopuose Mėnulis užima sensityviai jautrius taškus. Jei dominuoja kitos planetos, ne Mėnulis, tada pilnatis, kaip ir kitos Mėnulio fazės, gali praeiti ir visai nepastebimai.

33. Ar 15-oji Mėnulio diena iš tiesų pavojinga?
Vieniems – taip, kitiems – ne, tretiems – pusėtinai. Nuo ko tai priklauso? Tikrai ne nuo simbolinio Mėnulio kalendoriaus [1], kuriame šią informaciją tikriausiai ir randate. Sakykime, pas asmenį X tranzitinis Jupiteris pagaliau pasiekė 10-ąjį namą, tranzitinis Mėnulis pasiekė harmoningą kontaktą su Venera [1]. Tai reiškia, kad šis asmuo X “pavojingąją 15-ąją dieną” gali padaryti karjerą sklandžiau negu bet kada iki tol. Ir atvirkščiai, pas asmenį Y “harmoningą 14-ąją dieną” gali vykti koks nors nepalankus Marso/Saturno tranzitas, kurie savo ruožtu reiškia, kad jei tą dieną bus imamasi kokių nors drąsių, bet ne iki galo apgalvotų žingsnių, jie nebūtinai sėkmingai baigsis. Iš tiesų, iš tiesų sakau visiems: venkime vadinamųjų “gatavų” tiesų, jos ne tik neleis teisingai susiorientuoti, bet ir paklaidins.

[1] Turiu omeny knygyne arba prekybos centre parduodamus Mėnulio kalendorius, kurie nėra sudaryti pagal individualius to ar kito žmogaus gimimo duomenis.
[2] Kalbu labai supaprastintai, praktikoje papildomai žiūrima į daugelį kitų dalykų.

34. Ar gimimo horoskopas gali parodyti, kelintą gyvenimą žmogus gyvena?
Klasikiniuose tekstuose Brihat Parashara Hora Sastra, Carmen Astrologicum, Tetrabiblos, Liber Hermetis apie tai nieko nekalbama. Antra vertus, prancūzų astrologė Ketlina de Vizi yra atlikusi įdomių ta tema tyrinėjimų, tikrinau juos praktikoje, į kai kuriuos pastebėjimus tikrai verta atsižvelgti.

35. Keliaujant po Vakarus teko išgirsti sąvoką elegantiškas horoskopas, kas tai?
Taip, Vakaruose pamažu atsigręžiama į senąjį kultūrinį Europos bei Artimųjų Rytų palikimą, todėl konsultuojantis su astrologu ten neretai galima pamatyti minimaliai planetomis apkrautą horoskopą. “Elegantiško horoskopo” koncepcija artima ir man, kadangi nėra didelis menas sužadinti žiūrovo dėmesį planetų gausa išmargintu brėžiniu; didesnis menas ir iššūkis yra “surinkti” vertingos interesantui informacijos būtent iš mažesnio kiekio davinių. “Auksas ir pelenuose žiba” (liaudies išmintis).

36. Ar Vandenio era iš tiesų prasidėjo nuo 2003m. vasario mėn. 25d.?
Tai tik viena iš versijų. Plačiau apie tai kviečiu skaityti šio tinklalapio straipsnyje Apie Vandenio eros pradžią.

37. Ar sulig Vandenio era prasidėjo ir Aukso amžius?
Tai irgi tik viena iš versijų. Aš asmeniškai jos palaikyti neskubėčiau, kodėl – skaitykite šios svetainės tekste Aukso amžiaus link, arba mažasis pasaulio epochų ciklas.

38. Ar Vandenio ženklą galima susieti su astrologija?
Ši idėja yra kai kurių New Age (Naujojo Amžiaus) astrologų požiūris, grindžiamas tuo, kad seniau astrologija buvo prieinama tik elitui, o dabar, įžengus į Vandenio erą, gerokai platesniam žmonių ratui. Vis dėlto archetipiškai Vandenis simbolizuoja žinių sankaupą, kuria trokštama dosniai dalintis su kitais, tačiau tai nebūtinai gali būti astrologinio pažinimo sankaupa. Pažįstu daugybę žmonių, kurių horoskopuose 1-asis namas (reikšmė: prigimtiniai instinktai) yra Vandenyje, tačiau anaiptol ne visi jie astrologija domisi arba ją profesionaliai praktikuoja. Lygiai tą patį galima pasakyti apie patekantį Uraną [1]. Astrologiją greičiau būtų galima susieti su Jupiteriu (reikšmė: Vedanta, išmintis), pars religionis [2] kontaktu su ugnies ženkle stovinčiu Mėnuliu (reikšmė: būsenos), ir t.t.

[1] Pagal moderniąją astrologiją tai – Vandenio valdovas.
[2] Viena iš vadinamųjų “arabiškųjų dalių”.

39. Vandenio eroje dvasinis ryšys su Dievu išliks itin svarbus, tačiau šalia intuityvaus elgesio atsiranda intelektualusis segmentas. Astrologija su laiku taps prieinama visiems žmonėms, ryškės susidomėjimas ja, žmonės tols nuo magijos ir artės prie savęs pažinimo per astrologijos poreikį. Žmonės paprasčiausiai jaus astrologijos poreikį. Žodžiu, ar tikrai ateityje nebegalėsime gyventi be astrologijos?
Jūs žodis žodin pacitavote vienos mano kolegės mintis, išdėstytas leidinyje “TV savaitė” [1]. Iš tiesų, šiandien astrologija eiliniams žmonėms prieinama labiau, tačiau dėl kitų dalykų nedrįsčiau taip plačiai užsimoti. Tai, ką šiandien mėginame iškelti kaip vertybę, t.y. intelektualųjį segmentą, buvo aktualu ir prieš pusę tūkstančio metų, priešingu atveju kardinolo Rišeljė ir Liudviko XIII astrologas Žanas Baptistas Morinas (Jean Baptiste Morin, 1583 – 1656), naudojęs sudėtingas matematines formules pirminėms direkcijoms paskaičiuoti, būtų supuvęs Bastilijos kalėjime kaip blogas astrologas. Antra, dar nežinia, ar aktyvus intelektualinis pradas žmoguje yra gėris iš didžiosios raidės [2], ta prasme, šis pradas neturėtų būti matomas nusveriančios širdies kalbą jėgos šviesoje. Dažnai tyloje, o ne (vien tik) proto kalbėjime gimsta giliausios tiesos ir pajautos [3]. Trečia, domėjimasis ezoteriniais menais buvo daugiau ar mažiau aktyvus visais amžiais. Teigti, jog žmonės ateityje jaus vis didesnį astrologijos alkį – tai beveik tas pats, kaip pasakyti, kad, pavyzdžiui, TSRS gyvavimo laikais žmonės jautė vis didesnį marksizmo-leninizmo alkį. Minimu laiku, kai būta prievartos, toli gražu ne visi vidujai šiam mokymui pritarė, o dabar, kai prievartos nebėra, žmogaus santykis su bet kuriais mokymais yra pakankamai laisvas, ir kadangi pasaulyje yra daugybė įdomių dalykų [4], ne vien astrologija, tai visai įmanoma, jog pastarasis ir bus tik vienas iš daugelio, bet ne pats pagrindinis ir svarbiausias savęs pažinimo šaltinis.
 
[1] 2008 02 20, 31psl.
[2] Prisiminkime garsiąją Gribojedovo pjesę “Vargas dėl proto”.
[3] Daug kas priklauso, per kurio mokymo prizmę mėginsime į jūsų pateiktas mintis pažiūrėti. Pavyzdžiui, jei tai būtų indiškoji “jūgų”, t.y. didžiulių laiko tarpsnių sistema, tada bene stipriausias intelektualizmo (schemų, struktūrų) suklestėjimas vyksta kali jūgoje, dvapara jūgoje ji šiek tiek prislopsta, treta jūgoje slopsta dar labiau, kol galiausiai satva jūgoje intelektualizmo kultas darosi minimaliausias.  
[4] Vienas save pažįsta per muziką, antras per dailę, trečias per šokį, ketvirtas per astrologiją ir t.t.

40. Kartais randu parašyta, kad tą ar tą dieną astrologiškai reikėtų dėvėti tik tokios, o ne kitokios spalvos rūbus, nes tai neša sėkmę ir pan. Ar tai tiesa?
Kiekviena savaitės diena pagal Kabalos sistemą turi savo šeimininką, atitinkamai ir spalvą. Pirmadienis (Mėnulio diena) balta, antradienis (Marso diena) raudona, trečiadienis (Merkurijaus diena) žalia, ketvirtadienis (Jupiterio diena) purpurinė [1], penktadienis (Veneros diena) pastelinė, šeštadienis (Saturno diena) juoda/švino, sekmadienis (Saulė) geltona. Tačiau nereikėtų prie šios schemos – tegul ji ir labai nesunki atsiminti – kategoriškai prisirišti, juo labiau, kad tai tik simbolinė seka!!! Pirma, reikėtų rengtis pagal savo skonį [2], antra, jei, pvz., jūsų horoskope per smarkiai išreikštas Saturnas [3], geriau dėti pastangas dažniau dėvėti priešingos Saturnui energijos rūbus [4], trečia, tos ar kitos planetos angelas darosi maloningas tiek, kiek į tos planetos energijų palaikymą įdedama darbo. Tai savo ruožtu reiškia, kad penktadienį reikėtų ne vien dėvėti pastelinės spalvos rūbus, bet ir atlikti atitinkamą ritualą naudojant visus Veneros atributus (metalus, žoles, kvapus), o taip pat atitinkamai elgtis. Žodžiu, šis reikalas yra tiek kompleksiškas, kad jo sprendimą geriausiai atskleistų konkretaus asmeninio horoskopo pagal išsamius gimimo duomenis (metus, mėnesį, dieną, valandas ir minutes, gimimo vietą) analizė.

[1] Tokios spalvos būna Tibeto vienuolių apsiaustai.
[2] Jūsų skonis ir yra jūsų sėkmė. Tai esate jūs ir niekas kitas.
[3] T.y. jei jis per daug dominuoja.
[4] Purpuro spalvos.

41. Girdėjau, kad Cezario pjūvio operacija “pagadina” tikrąjį vaiko horoskopą, truputį sujaukia, ar tai tiesa?
Horoskopas praktikoje yra skaičiuojamas nuo momento, kada vaikas pagaliau išvysta pasaulį, nesvarbu, Cezario ar įprastiniu būdu. Astrologai, teigiantys, kad Cezario pjūvis esą “pagadina horoskopą”, astrologiją paprasčiausiai mistifikuoja, skubėdami suteikti dėmesį ne faktui (vaikelio pasirodymas pasaulyje), bet fakto formai (kaip vaikelis įžengė į pasaulį). Tokiu būdu sąmoningai ar nesąmoningai sukuriama dar viena pagrindo neturinti sensacija. Ar turėjęs praleisti prekinį traukinį ir pavėlavęs 5 minutes atvykti į galinę stotį keleivinis greitasis traukinys praranda savo, kaip greitojo traukinio, savybes? Greičiausiai ne, jis tiesiog atvyko 5 minutėmis vėliau; vėlinosi, bet galų gale atvyko ir pats, ir su tais, ką turėjo atvežti.

42. Saulės ir Mėnulio užtemimai. Ar mums reikia bijoti jų įtakos?
Saulės ir Mėnulio užtemimų metodas pateiktas Vakarų astrologijos tėvo Klaudijaus Ptolemėjo veikale “Keturknygė” (Tetrabiblos). Jų įtaka individualiam žmogui gali būti svarbi tik tuo atveju, jeigu užtemimas tiksliai kliudo kokį nors labai svarbų gimimo horoskopo tašką, ir jei šis užtemimas sutampa su kokia nors svarbia direkcija. Kitais atvejais Saulės ir Mėnulio užtemimai pirmaisiais smuikais groja mundaninėje astrologijoje (angl. mundane astrology - valstybės reikalų astrologija).

43. Ar tiesa, kad Skorpiono ženklas yra pats bjauriausias Zodiako ženklas?
Didieji diktatoriai (Hitleris, Musolinis) visiškai nebuvo Skorpionai! Beje, dėl paties Skorpiono ženklo. Jei nutinka taip, kad Saulė – jos disko centras rodo, “po kokiu Zodiako ženklu” asmuo gimęs – gimimo metu yra susijungusi su Skorpiono ženkle esančiomis palankios, Jupiterio/Veneros prigimties žvaigždėmis (Alphecca, Zuben Eschemali, Agena, Rigel Kentaurus) plius jei tokia Saulė stovi pačiame Zenite (t.y. gimimas įvyko vidurdienį), ir jokie kiti faktoriai netrukdo, tai visiškai įmanomas dalykas, jog šitoks asmuo dar gyvas būdamas bus labai gražiai visuomenėje pagerbtas ir palankiu vardu įrašytas į žmonijos istorijos puslapius. Trumpai sakant, bet kuris Zodiako ženklas turi ir pozityvių, ir negatyvių bruožų, todėl išmintinga būtų nuo kategoriškų apibendrinimų susilaikyti...

44. Ar tiesa, kad gimę ženklų sandūroje žmonės yra ypatingi?
Ypatingi žmonės labiau gimsta tada, kai danguje geroje horoskopo vietoje susijungia Jupiteris (išmintis) ir Saturnas (laikas), ir kai kokia nors svarbi horoskopo vieta (šviesuliai, Ascendentas, 10-asis namas) susijungia su vadinamosiomis karališkomis žvaigždėmis (Regulas, Spika, Vega, Fomalhautas, Alferacas, Aldeberanas). Galima išvardinti ir daugiau niuansų, tačiau šie yra vieni iš pagrindinių. Beje, Nostradamo horoskope Jupiterio – Saturno jungtis intuityvistiniame Vėžio ženkle egzistavo.

45. Ar gimusieji Zodiako ženklo pradžioje patiria prieš jį buvusio ženklo įtaką?
Taip, kadangi pagal Rytų Zodiaką (juo naudojasi indų astrologai, dar jis vadinamas sideriniu Zodiaku) Saulė vis dar būna senojo žvaigždyno įtakoje [1]. Sakysime, jei žmogus gimė rugsėjo 1d., ir pagal Vakarų Zodiaką jo Saulė stovi 9 laipsniai 18 minučių Mergelės ženkle, tai pagal Rytų Zodiaką Saulė yra 15 laipsnių 19 minučių Liūto žvaigždyne. Šis efektas, beje, paneigia mitą, esą tarp “neryžtingos” Mergelės surasti autoritetingų, lyderio savybėmis pasižyminčių žmonių neįmanoma.

[1] Būtent, žvaigždyno, o ne ženklo, kadangi indai paiso precesijos efekto, t.y. jog žvaigždynų ir Vakarų Zodiako padėtys nebesutampa jau maždaug 2 000 metų.

46. Kada Vakarų Zodiako ir Rytų Zodiako įtaka sutampa?
Kai Saulė Rytų Zodiake įžengia į žvaigždyną X, o Vakarų Zodiake būna vis dar nespėjusi iš to paties pavadinimo ženklo (X) pasitraukti. Pavyzdžiui, Saulė į Avino žvaigždyną 2008-asiais įžengė balandžio 13d., prieš 16val., o Vakarų Zodiake ji tuo metu stovėjo 23 laipsniai 59 minutės Avino ženkle. Šis sutapimas tęsiasi maždaug savaitę, kol Saulė Vakarų Zodiake įžengia į naują ženklą.

47. Kuri Zodiako sistema (Vakarų ar Rytų) įgalina skaityti horoskopo informaciją teisingiau?
Abi. Svarbu tik nesusipainioti skirtingose tų mokyklų metodikose, ir jos mums tarnaus patikimai.   

48. Ar Gyvatnešis iš tiesų 13-asis Zodiako ženklas?
Jei domitės istoriniais Gyvatnešio problemos aspektais, plačiau apie jį skaitykite šiame dr. Šeferdo Simpsono (Shepherd Simpson) straipsnyje. Šios svetainės astrologas praktikoje laikosi 12 Zodiako ženklų koncepcijos ir Gyvatnešį traktuoja tik kaip žvaigždyną su jo ryškiausia žvaigžde Cor Serpentis (arab. Unukalhai) [1]. Pagrindinis argumentas: skirtingai negu Avinas ar Liūtas, Gyvatnešis neturi savo planetos-valdovo. Būtent, jei čia patenka gimimo horoskopo Ascendentas, iškyla klausimas, kokia gi planeta šią vietą valdo? Antra, jei jį traktuosime kaip Zodiako ženklą, teks pasidairyti opozicijoje stovinčio ženklo-porininko (plg. Avinas – Svarstyklės, Tauras – Skorpionas ir t.t.), kadangi Zodiako sistema pasižymi dualistiniu charakteriu. Spauskite ant šios nuorodos: Gyvatnešis vs. tradicinis Zodiakas, kad galėtumėte pasižiūrėti, kaip tai atrodo vizualiai.

[1] Jei planeta arba koks nors kitas jautrus horoskopo taškas su Cor Serpentis susijungę yra, tada Gyvatnešio įtaka pasireikš, kokia – skaitykite Vivian Robson. The Fixed Stars & Constallations In Astrology, psl. 213 – 214, Astrology Classics.

49. Ar tiesa, kad geriausiai tarpusavyje dera tos pačios stichijos ženklų žmonės (t.y. ugnies ženklų žmonės su ugnies arba oro, o žemės ženklų žmonės su žemės arba vandens)?
Tai vadinamasis “simbolinis suderinamumas”, praktikoje dažnai viskas gali būti atvirkščiai. Pasaulyje daug santuokų, kurios sudarytos tarp asmenų, gimusių visiškai skirtingos stichijos įtakoje (ugnis – vanduo). To nepaisant jos gali nesipykti ir pakankamai normaliai sugyventi. Ir atvirkščiai, gali būti Skorpionų ir Žuvų (vandens stichija), kurie ilgainiui pradės konfliktuoti ir vienas kito nepakentę išsiskirs. Daugiau racijos slypi dėsnyje, jog mes pritraukiame panašius į save savo prigimtimi. Pvz., Merkurijus (protas) 7-ajame name (santuoka, santykiai su pasauliu) arba 1-ajame name (kūnas, patsai žmogus) prie mūsų gali traukti Merkurijaus tipo žmones; šie žmonės gali būti gimę po Dvynių ženklu arba jų horoskopo Ascendentas stovės Dvyniuose  ir t.t. Su kitokio (ne Merkurijaus) tipo asmenimis tokio horoskopo savininkas jaustųsi nelaisvai, nes jis nerealizuotų esminio poreikio santykiuose: intelektualiai komunikuoti.

50. Ar tiesa, kad astrologija nuteisia žmones?
Astrologija pasakoja apie žmogaus natūrą ir jos prigimtį. Tai tik vienas iš įrankių/būdų pažinti žmogų, bet ne aukščiausia Tiesa ir ne aukščiausias Teisėjas. Jei žmogus nedaro iš savo klaidų jokių išvadų, jei nesigaili kam nors padaręs pikta ir, svarbiausia, dėl to neatsiprašo (ar bent jau savyje neatgailauja), jis ilgainiui pats save nuteisia.

51. Horoskopais tiki ir jais vadovaujasi tik silpni žmonės. Dvasiškai stipriam ir Dievą tikinčiam žmogui astrologija nereikalinga. Sutinkate?
Argi laikysime kvailu žmogų, kuris vairuodamas transporto priemonę stebi kelio ženklų informaciją?:) Vien pakabintas ant veidrodėlio mokytojų Šri Paramhansos Joganandos arba Šri Ravi Šankaro atvaizdas įveikti sudėtingos gatvių sistemos nepadės. Horoskopas yra irgi tam tikrų kelio ženklų visuma. Jei mėginsime realizuoti savo, tarkime, profesines ambicijas degant raudonam šviesoforo signalui, t.y. slenkant nepalankiam periodui, nebus tai geras sprendimas. Tai suvokęs žmogus arba investuos šiame periode mažiau, arba atidės svarbius žingsnius kitam laikui.

52. Ar sutinkate, kad apie astrologiją, kaip apie pseudomokslą, galima spręsti iš žurnalinių horoskopų: jie tinka bet kam, o iš tikrųjų niekam?
Ar žurnalinis horoskopas padeda save pažinti tiek pat, kiek individualus horoskopas, sudarytas pagal detalią gimimo metriką (metus, mėnesį, dieną, valandą, minutę ir gimimo vietą) – lieka nuspręsti tik jums patiems. Antra vertus, jei žurnalinis horoskopas pakelia skaitančiajam nuotaiką, nieko baisaus tame nėra. Žurnalinis ar dienos horoskopas šiandieninėje kultūroje yra puikus aksesuaras prie, sakysime, jūsų rytinės kavos/arbatos.

53. Astrologiją draudžia Bažnyčia, vadinasi, tai – Šėtono įrankis? Kaip galite šį dalyką pakomentuoti?
Raudona šviesa pagal kelių eismo taisykles man, kaip pėsčiajam, draudžia pereiti gatvę, pirma turiu praleisti mašinas. Tačiau jei mašinų nėra, ir anapus kelio matau krentantį apalpusį žmogų, ar turėčiau romiai laukti, kol užsidegs žalias signalas ir tik tada pereiti gatvę, kad nukentėjusiam kuo nors padėčiau? Kategoriškumai bet kurioje sferoje yra kelias, vedantis į niekur, dažniausiai absurdo link. Tol, kol Bažnyčia geis būti tiesos monopoliu, tol ne tik astrologijai, bet ir daug kam kitam, ko ji netoleruoja, vietos nebus. Viskas šiame pasaulyje turi savo išmintingą paskirtį, kitas dalykas, nelygu, kaip ir kam tas bus panaudojama. Štai peiliu galima raikyti duoną, tą patį peilį galima pakelti ir prieš mūsų artimą, bet ar dėl neretų tokio tipo kriminalinių bylų peilius iš mūsų kasdienio gyvenimo reikėtų išimti?.. :)