LT
RU

1.

Vertimas iš anglų k. (2007m.), originalūs šaltiniai:
© 1980, 1989 Robert Zoller, The Arabic Parts in Astrology: A Lost Key To Prediction, Inner Traditions
© 2000 - 2002 Robert Zoller, Guido Bonatti: On Arabic Parts, New Library Edition
© 2003 Robert Zoller and New Library London. Diploma Course in Medieval Astrology, Lesson Fifteen
© 1999 - 2002 Curtis Manwaring, Signification and Philosophy of the Greek Lots
P.S.: vienas iš įvadinių tekstų priklauso Augustinui Ambrazaičiui (Curtis Manwaring teksto “Graikiškųjų dalių reikšmės ir prasmė” vertimas iš anglų k.)

2. Šiuo metu įpusėtas versti William Lilly [1602-1681] parengtas rinkinys "Astrologo vadovas" (Guido Bonatti & Jerom Cardan astrologiniai aforizmai).