LT
RUViešas laiškas – atsakymas kun. Gintarui Blužui OFS į jo pasisakymą “Piktosios dvasios veikimas” (žr. bernardinai.lt, 2007-10-12)

– O kas tyrume baugina jus visų labiausiai? – paklausiau.
– Skuba, – atsakė Viljamas.
Umberto Eko Rožės vardas, psl. 311, Alna, 1991.

mestas vandenin akmuo
išjudina išlinguoja išneša
iš gelmių vagas
išraižančias lig tol
didingoje ramybėje lėtai
žemyn
(tikriausiai į jūrą)
tekėjusią upės liniją
                                          taip
kad nebeatpažįstu tame
sudaužytame veidrodyje saulės veido
(ar ji pati gali save atpažinti?)

bet širdyje tvyro – net keista! – ramus žinojimas
kad kildamas namo išvysiu ir vėl tą patį
ramų neskubrų lygų kaip ką tik išlietas stiklas vandens alsavimą
kuriame užteks vietos ir saulei ir mėnesienai
ir medžių groteskui
ir tiksliai kaip strėlė į dangų šaunančiam gandro šešėliui

2008 05 27