LT
RU

Bala – klasikinėje indų astrologijoje jėga.

Baltasis Mėnulis, Selenė – vienas iš Mėnulio variantų, aktyviai naudojamas Avestos mokyklos šalininkų. Jie aiškina, jog iš principo tai – pozityvią energiją nešantis kūnas. Didelė dalis astrologų ignoruoja Baltąjį Mėnulį, tuo tarpu likę netgi sudaro jo, kaip hipotetinės planetos, efemerides ir laiko jo poveikį panašiu Mėnulio mazgų poveikiui. Priešybė – juodasis Mėnulis.

Bar Daisanas – Sirijos filosofas ir astrologas (154 – 222/223), gimė Edesoje (dab. ši vietovė randama Turkijos teritorijoje), Europoje žinomas Bardesano vardu. Sukūrė savitą kosmologinę teoriją, kurios pagrindas – krikščioniškasis gnosticizmas ir kiti šaltiniai. Astrologinės Bar Daisano idėjos išdėstytos veikale “Šalių įstatymų knyga”, kurią parašė jo mokinys Filipas (Philippus). Bar Daisanas laikėsi požiūrio, kad planetų poveikis ypatingai stiprus tik materialiam pasauliui (mūsų darbų, fizinių pastangų konkretus baigtinis rezultatas), tuo tarpu žmogaus dvasia laisva pasirinkti tarp Dievo ir ne-Dievo.

Bekonas, Rodžeris (Bacon) – anglų filosofas (maždaug 1214 – 1294), taip pat užsiėmė astrologija ir filologija. Laikėsi nuomonės, kad žmogus pasižymi laisva valia, o planetos atspindi tik likimo tendencijas. Pagrindinis jo astrologinis veikalas – “Astronomijos veidrodis” (Speculum Astronomiae). Čia R. Bekonas stengiasi surasti ryšį tarp magijos, alchemijos ir astrologijos ir tvirtina, kad šie trys mokslai yra visų žmogaus žinių viršūnė.

Berosas (Berossos) – Babilono žynys (maždaug 340 – 270m. pr. m. e.), maždaug 300m. pr. m. e. Koso saloje įkūrė pirmąją graikiškąją astrologinę mokyklą. Savo trijų tomų veikale “Babilonika”, be istorijų apie babiloniečių dievus ir valdovus, aprašė žvaigždes ir jų aiškinimus. Berosas laikė, kad pasaulinis gaisras kyla, kai visos planetos susijungia Vėžio ženkle, o pasaulinis tvanas – kai visos planetos susijungia Ožiaragio ženkle. Patobulino naują pasaulio horoskopo schemą, domėjosi ir bandė apskaičiuoti vienerių didžiųjų metų trukmę. Legenda bylo, jog Berosas Graikojoje buvo toks populiarus, jog jam po mirties Atėnuose pastatė paminklą su iškaltomis iš aukso raidėmis.

Bikvintilis, BQ – silpnas ryšys, atstumas tarp dviejų planetų 144 laipsniai.

Biseptilis, BS – silpnas ryšys, atstumas dar dviejų planetų 102 laipsniai.

Belatriks – žvaigždė, Oriono gama, padėtis 20.59’ Dvynių ženkle. Marso-Merkurijaus charakteris (pagal Ptolemėjų, pagal kitus autorius – Jupiterio-Saturno). Lemia vedybas pagal kontrakto pagrindu, garbę (dažniausiai karinę), kurią dažnai keičia nesėkmės.Pagal kai kuriuos šaltinius Belatriks konjunkcija su Mc lemia aklumą, o konjukcija su Saule arba Mėnuliu pagimdo sukčius ir pinigų klastotojus.

Betelgeizė – žvaigždė, Oriono alfa, padėtis 28.47’ Dvynių ženkle. Marso-Merkurijaus charakteris, konjukcijos atveju lemia turtus ir šlovę, opozicijos atveju provokuoja nelaimingus atsitikimus.

Bevaisės planetos – planetos Marsas, Saturnas ir, matyt, Uranas dėl jų pikto charakterio. Priešingybė – vaisingos planetos.

Bhadra-yoga – klasikinėje indų astrologijoje Merkurijaus Mahapuruša yoga.

Bhamša – klasikinėje indų astrologijoje smulkesnė astrologinė schema, 1/27 pagrindinio horoskopo.

Bharani – klasikinėje indų astrologijoje 2oji nakšatra.

Bhava – klasikinėje indų astrologijoje horoskopo namas.

Bhava-bala – klasikinėje indų astrologijoje astrologinių namų jėga.

Bhava-čakra – klasikinėje indų astrologijoje astrologinių namų horoskopas.

Bhava-madhya – klasikinėje indų astrologijoje astrologinio namo vidurio taškas.

Bhava-sandhi – klasikinėje indų astrologijoje planetos padėtis šalia dviejų gretimų namų susikirtimo taško.

Bhatri-karaka – klasikinėje indų astrologijoje jaunesniųjų brolių signifikatorius, Marsas.

Bhrigu – garsi vedinių astrologų dinastija.

Bhrigu Muni – didis riši (išminčius), vienas iš žmonijos protėvių, dvasinis Viešpačio Brahmos sūnus.

Bhukti-daša – klasikinėje indų astrologijoje antras po pagrindinio, daša, periodas, tiksliau, pusperiodis.

Bindu – klasikinėje indų astrologijoje balai aštaka-vargoje.

Blogos planetos – žr. piktos planetos.

Bonati, Gvido (Guido Bonatus) – italų vienuolis (maždaug 1230 – 1300), žinomas tuo, kad užsiėmė astrologija, atkakliai laikėsi pozicijos, kad būtina iš anksto parinkti palankų laiką ir sudaryti horoskopą kiekvienai naujai statomai bažnyčiai. Jam priklauso vienas iš didžiausių viduramžių darbų apie astrologiją – “Klasikinė astrologija”.

Bonati metodas – vienas iš gimimo laiko rektifikacijos metodų. Esmė: jei Saulė nepažeista blogomis planetomis, tada vieno iš kardinaliųjų namų viršunė tampa vidurio tašku tarp Saulės ir kokios nors planetos, priešingu atveju ta viršunė esti konjukcijos aspekte su kokia nors planeta. Žinant vieną iš kardinaliųjų namų viršūnių, galima rasti gimimo laiką.

Borėjaus ženklai – Zodiako ženklai nuo Avino iki Mergelės. Kitas sinonimas – šiauriniai ženklai.

Brahė, Ticho – astronomas (1546 – 1601). Tai, kad jis tiksliai paskaičiavo planetų padėtis, sudarė Kepleriui sąlygas nustatyti tikrąsius planetų judėjimo dėsnius. Sukūrė skirtingą nei Ptolemėjaus ar Koperniko pasaulio sistemą (Saulė ir Mėnulis skriejo aplink Žemę, tuo tarpu Saulė buvo centras, aplink kurį išsidėstė kitų planetų orbitos). Pirma patirtis astrologijos pasaulyje buvo nesėkminga. Atsižvelgdamas į Mėnulio užtemimą, įvykusį 1566m. spalio mėn., jis prognozavo turkų sultono Suleimano mirtį. Po kurio laiko paaiškėjo, kad sultonas mirė praėjus maždaug dviems mėnesiams nuo nurodytos datos, tačiau jo mirties faktą dvaras kruopščiai slėpė, norėdamas išvengti kariuomenės, supusios tuo metu Segedą, demoralizacijos. Ir vis dėlto Ticho Brahė nemetė astrologijos. Jis išstudijavo didžiųjų konjukcijų įtaką stichinėms nelaimėms ir taip pat, kaip Kepleris, dirbo prie aspektų teorijos. 1572m. Ticho Brahė pastebėjo, kad Kasiopėjos žvaigždyne atsirado nauja žvaigždė. Jis atidžiai ją stebėjo ir išleido knygą “Apie naują žvaigždę…” (“De Nova Stella…”), kur pateikė daugybę su šiuo reiškiniu susijusių astrologinių išvadų.

Brahmačarja – susilaikymo įžadai.

Brahma-sutra – filosofinis traktatas, viena iš Vedų dalių.

Brihaspati – klasikinėje indų astrologijoje Jupiteris.

Brahmanai – aukščiausias sąmonės tipas, intelektualų, žynių kasta Indijoje.

Budha – klasikinėje indų astrologijoje Merkurijus.

Budha-čaturja-yoga – Merkurijaus susijungimas su trimis planetomis viename name.