LT
RU

Čakra – klasikinėje indų astrologijoje horoskopo brėžinys.

Čamara-yoga – klasikinėje indų astrologijoje lagnos valdovas, stovintis jį egzeltuojančiame arba savo paties valdomame žvaigždynuose.

Čandra – klasikinėje indų astrologijoje Mėnulis.

Čandra-lagna – klasikinėje indų astrologijoje Mėnulis, kaip Ascendentas.

Čandra-Mangala-yoga – klasikinėje indų astrologijoje Mėnulio ir Marso kombinacija.

Čandra-raši – klasikinėje indų astrologijoje Mėnulio ženklai.

Čara-raši – klasikinėje indų astrologijoje kardinalūs ženklai.

Čaturtamša – klasikinėje indų astrologijoje smulkesnė astrologinė schema, ¼ pagrindinio horoskopo.

Čaturvimšamša, arba Siddhamša – klasikinėje indų astrologijoje smulkesnė astrologinė schema, 1/24 pagrindinio horoskopo.

Česta-bala – klasikinėje indų astrologijoje judėjimo jėga (planetų jėgos faktorius).

Čitra – klasikinėje indų astrologijoje 14oji nakšatra