LT
RU

Fazė (gr. phasis pasirodymas) – reiškinio arba proceso vystymo etapas, būsena tam tikru laiko momentu.

Faktas – žvaigždė, Balandžio alfa, padėtis 22.12’ Dvynių ženkle. Merkurijaus-Veneros charakteris, lemia artistinį talentą ir mokslinius interesus.

Fatalizmas (lot. fatalis lemtingas) – idėja, jog žmonės pavaldūs likimui, kurį atspindi planetų išsidėstymas gimimo metu. Šiuolaikiniai Vakarų pasaulio astrologai linkę manyti, kad žmogus nėra visiškai “prikaltas” prie lemties kryžiaus, tuo tarpu Rytuose, ypač Indijoje, kur religijos ir filosofijos pagrindas – mokymas apie karmą, besąlygiškai laikomasi principo, kad kiekvienas žmogaus sprendimas arba poelgis fatališki.

Fiksuotas kryžius – kryžius, kurį sudaro keturi fiksuoti Zodiako ženklai: Tauras, Liūtas, Skorpionas, Vandenis.

Fiksuoti namai – II, V, VIII ir XI astrologiniai namai.

Fiksuoti ženklai – Zodiako ženklai: Tauras, Liūtas, Skorpionas, Vandenis. Šių ženklų poveikis silpnesnis nei kardinalių ženklų, bet stipresnis nei mutabilių ženklų.

Fiksuotos žvaigždės – taip kai kada vadina žvaigždės siekiant atskirti jas nuo greičiau judančių planetų.

Firdarai – viduramžių astrologų naudota planetų periodų sistema.

Flegmatiškieji ženklai – Vėžys, Skorpionas, Žuvys. Klasikinėje astrologijoje laikoma, kad į juos patekęs Ascendentas (arba dauguma planetų) formuoja flegmatišką charakterį.

Fomalhautas – žvaigždė, Pietų Žuvies alfa, padėtis 3.53’ Žuvų ženkle. Veneros-Merkurijaus charakteris (pagal Ptolemėjų, kiti šaltiniai siūlo Mėnulį-Marsą, Saturną-Merkurijų). Lemia didelį pripažinimą, autoritetą, bet galimas ir pasipūtimas. Jei susijungia su Ascendentu, dovanoja ypatingus gabumus mokslui.

Fortūnos taškas, fortūnos ratas (lot. Pars Fortunae) - vienas iš pačių svarbiausių arabiškųjų dalių. Smulkiau žr.: Guido Bonatti "On Arabic Parts".

Frazilas (Thrasyllus) – garsus astrologas (Ia. po Kr.), dirbęs imperatoriui Tiberijui (17 – 37). Minimas Tacito “Analuose” (VI, 21), Svetonijaus veikale “Dvylikos cezarių gyvenimas”, taip pat ir pas kai kuriuos kitus (Dio Kasijus, Femistijus, Julijanas ir Sidonijas). Akivaizdu, kad Frazilas parašė traktatą “Pinaksas” (gr. pinaks užrašų lentelė astrologams ir būrėjams), pašvęstą astrologijos pagrindams ir paremtą Hermio Trismegisto ir Nechepsono – Petosirido darbais.

Frustracija (lot. frustratio baiminuosi) – horarinėje astrologijoje reiškinys, kai planeta patenka tarp dviejų blogos, piktos prigimties planetų, todėl negali normaliu būdu funkcionuoti ir duoda neigiamą atsakymą. Pavyzdys: už atsakymą atsakingas Jupiteris stovi 10 laipsnių Liūto ženkle, tuo tarpu Saturnas stovi 28 laipsniuose Dvynių ženkle, o Marsas – 25 laipsniai Mergelės ženkle; Saturnas ir Marsas užblokuoja Jupiterį.