LT
RU

Gada-yoga – klasikinėje indų astrologijoje 7 planetos viename ženkle.

Gadjakesari yoga – klasikinėje indų astrologijoje kombinacija, kurią sukuria kampinėje pozicijoje Mėnulio atžvilgiu atsidūręs Jupiteris. Pavyzdys: Mėnulis Šaulio žvaigždyne, o Jupiteris – Žuvų, Dvynių arba Mergelės žvaigždynuose.

Gerasis genijus (gr. eudaimon, agathodaimon, daimonion, lot. bonus genius, genius bonus) – XI astrologinis namas. Individualiojoje astrologijoje atsakingas už draugus, mecenatus, svajones, projektus, troškimus. Pasaulinėje astrologijoje valdo bendruomenes, klubus, asociacijas.

Gericho skaičius – vienas iš rektifikacijos metodų. Čia laikomasi pozicijos, kad Saulės, Mėnulio ir Saturno padėtys apsprendžia pagrindines horoskopo ašis.

Geros, gerbūvio planetos – klasikinėje astrologijoje tokiomis vadintos Venera (mažasis gėris) ir Jupiteris (didysis gėris). Kai kada šiam sąrašui priskiriamos Saulė, Mėnulis ir Merkurijus, ypač jei jos susilaukia nuo kitų planetų palankių aspektų. Tuo tarpu klasikinėje indų astrologijoje geromis planetomis vadinamos Venera, Jupiteris, ypač jei ir horoskopo Ascendentas joms sukuria sąlygas funkcionuoti palankiausiu būdu; Mėnulis, jei jis augančios fazės; Merkurijus, jei nėra pažeistas. Priešybė – piktos planetos.

Gimimo horoskopas (gr. thema genethliacum, lot. thema natalitium) – šiandien pats populiariausias horoskopo tipas. Tam, kad būtų sudarytas, patys svarbiausi duomenys yra gimimo vietovė ir tikslus gimimo laikas.

Gimimo laiko korekcija – tas pats, kas ir rektifikacija.

Gimimo momentas – tradiciškai laikas, kada gimsta žmogus. Kai kada nuomonės dėl to, ką laikyti tikruoju gimimo momentu – pastojimą ar virkštelės nukirpimą, – išsiskiria. Tam, kad būtų patikslintas gimimo laikas, atliekama rektifikacijos procedūra.

Gyvenimo taškas – vienas iš prognozavimo metodų, grindžiamas tuo, kad pradinis Zodiako ženklo taškas (0 laipsnių Avino) keliauja horoskopu 30 laipsnių (vienas Zodiako ženklas) greičiu per septynerius metus. Prognozės daromos atsižvelgiant į tai, kokios planetos susijungia su gyvenimo tašku ir kokios jų padėtys gimimo horoskope.

Gimimo valdovas – planeta (arba planetos), stovinti I astrologiniame name ir tokiu būdu įtakojanti gimusiojo charakterį ir išorės bruožus.

Glano harmonijos dėsnis – vienas iš rektifikacijos metodų. Grindžiamas idėja, kad viena iš pagrindinių horoskopo ašių (Ascendentas – Descendentas ir Dangaus vidurys, Mc – Dangaus gelmė) visada atsiduria tarp Saulės ir Mėnulio padėčių.

Gočara – klasikinėje indų astrologijoje planetų tranzitai.

Gokahara – klasikinėje indų astrologijoje planetų tranzitų rezultatai.

Graha – klasikinėje indų astrologijoje planeta. Taip pat – demonas.

Greita planeta – planeta, kurios judėjimo tempas viršija jos vidutinį judėjimo greitį. Tai laikoma viena iš gerųjų planetos savybių. Greita planeta sustiprina savo savybes bei įtaką horoskopui. Kai kurie autoriai mano, kad ji įtakoja didesnį tempą sferoms, už kurias horoskope yra atsakinga.

Greitas Mėnulis – Mėnulis, kurio judėjimo tempas tam tikrame mėnesio laikotarpyje labai greitas.

Greito tekėjimo ženklai – tie Zodiako ženklai, kurių patekėjimo virš Rytų horizonto laikas neviršija dviejų valandų: Ožiaragis, Vandenis, Žuvys, Avinas, Tauras, Dvyniai.

Grubūs ženklai – paskutiniai 15 laipsnių Dvynių, Skorpiono ir Šaulio ženkluose. Pagal klasikinę astrologiją, jei tose vietose gimimo metu stovi Ascendentas, arba jei ten randame planetas, susilaukiančias nepalankių aspektų, horoskopo savininkas pasižymės užsispyrimu, chamišku ir piktu elgesiu, t.y. bus paženklintas grubiomis manieromis.

Guru – klasikinėje indų astrologijoje Jupiteris, dvasinis mokytojas.