LT
RU

Jagja – specialūs indusų ritualai, atliekami tam, kad būtų sušvelnintos planetų įtakos.

Jantros – mistinės indusų diagramos, naudojamos harmonizuoti planetų įtakas.  

Jaunaties horoskopas – vienas iš prognozavimo metodų. Horoskopas sudaromas tam momentui, kai tranzitiniai Mėnulis ir Saulė susijungia tame pačiame ekliptikos laipsnyje ir minutėje. Prognozė apima maždaug pusės mėnesio laikotarpį.

Judha – klasikinėje indų astrologijoje “planetų kova”: atvejis, kai dvi planetos susitinka mažesniame nei vieno laipsnio intervale. Tokiu atveju laimi ta, kurios ekliptinė ilguma žvaigždyno pradžios atžvilgiu mažesnė. Pavyzdys: Merkurijus 12 laipsnių 15 minučių, o Jupiteris 12 laipsnių 26 minutės; laimi Merkurijus. Judhos faktorius netaikomas netaikomas Saulės ir Mėnulio tarpusavio ryšyje.

Judrus kryžius – kryžius, kurį sudaro keturi judrios prigimties Zodiako ženklai: Dvyniai, Mergelė, Šaulys, Žuvys.

Judrūs ženklai – Dvyniai, Mergelė, Šaulys, Žuvys. Lyginant su kardinaliais ir fiksuotais ženklais, tai silpniausia įtaka pasižymintys Zodiako ženklai.

Juodasis Mėnulis, Lilit – vienas iš Mėnulio variantų, aktyviai naudojamas Avestos mokyklos šalininkų. Jie sako, kad iš principo tai – negatyvią energiją nešantis kūnas. Didelė dalis astrologų ignoruoja Juodąjį Mėnulį, tuo tarpu likę netgi sudaro jo, kaip hipotetinės planetos, efemerides ir laiko jo poveikį panašiu Mėnulio mazgų poveikiui. Priešybė – baltasis Mėnulis.

Juostinis laikas – laiko skaičiavimo sistema, įvesta 1884m. siekiant išvengti nesusipratimų, kadangi skirtingose geografinėse ilgumose vietinis laikas Grinvičiaus laiko atžvilgiu skiriasi.

Jupiteris (lot. Jupiter) – planeta, viena iš penkių klasikinių planetų. Klasikinėje astrologijoje laikomas ypatingai gera planeta (didžioji laimė). Valdo ir lemia: laimę, sėkmę, gerbūvį, geras, palankias įtakas, perteklių, pinigus, teisingumą, draugiškumą, geranoriškumą. Pasaulinėje astrologijoje Jupiteris atsakingas už teismus, bažnyčios hierarchus, stambųjį kapitalą ir bankininkus, filantropus ir filantropines organizacijas, veiksmus, susijusius su gerove, gausa. Prognozėse jo tranzitai susiję su: išmintingu draugu, palaikančiu arba padedančiu, turtingais ir geranoriškais draugais, pirkliais, advokatais, juristais, teisėjais.