LT
RU

Lagna – klasikinėje indų astrologijoje Ascendentas.

Lagnadhipati – klasikinėje indų astrologijoje planeta, Ascendento valdovas.

Laimė (gr. eutyche, lot. bona fortuna) – V astrologinis namas. Individualiojoje astrologijoje šis namas atsako už vaikus, kūrybą, meną, finansines spekuliacijas, vidurinį mokslą ir prisirišimus. Pasaulinėje astrologijoje jis valdo švietimo sistemą, kultūrą, sportą, valstybės veikėjus ir aukštus valdžios organus.

Laimingas gimimas – atvejis, kai gimimo horoskope ne tik Saulė ir Mėnulis, bet ir kitos planetos užima labai stiprias pozicijas. Priešybė – nelaimingas gimimas.

Laimingos planetos – žr. geros planetos.

Laipsnis – 1/360 visos ekliptikos dalis. Laipsnis lygus 60’ (minučių), arba 3600’’ (sekundžių).

Laisva valia – laisvos valios problema yra viena iš labiausiai iki šiol tarp astrologų diskutuojamų temų. Joms galima priskirti ir viduramžių krikščionių diskusijas apie leistiną ir draustiną astrologiją. Tarp astrologų nėra vieningo sutarimo, kiek žmogus laisvas nuo planetų įtakų, nors nesutarimų daugiau Vakarų pasaulyje; tuo tarpu Rytuose faktiškai laikomasi idėjos, kad žmogus nėra laisvas, jo veiksmus saisto praeities karmos, todėl į planetų poveikį žiūrima kaip į fatališką.

Laisvas judėjimas – astrologinis reiškinys, kai arba 1. planeta stovi ženkle be jokių aspektų arba 2. prieš pasitraukdama iš ženklo nebegali sudaryti jokių aplikacinių aspektų su kitomis planetomis.

Lakšmi-yoga – klasikinėje indų astrologijoje konjukcija arba susijungimas tarp dviejų planetų, kurios valdo I, II, V arba IX astrologinius namus, taip pat konjukcija tarp Veneros ir Jupiterio. Lemia turtą.

Leo, Alanas – garsus anglų astrologas (1860 – 1917), išleido daugybę populiarių mokomųjų astrologijos vadovėlių. Astrologijos istorijai svarbus tuo, kad tapo figūra, išjudinusia bendrą Vakarų Europos astrologijos sąstingį, trukusį nuo pat XVIIIa. pradžios.

Lėta planeta – tokio tempo planeta, kai yra tik ką pajudėjusi iš retrogradinės fazės, arba kai netrukus taps retrogradine. Laikoma, kad lėta planeta mažiau stipri nei greita planeta.

Lichtenbergeris, Johanas (Lichtenberger) – vokiečių astrologas ir mistikas (1445 – 1503). Jo darbai priskiriami prie labiausiai cituojamų vėlyvaisiais viduramžiais knygų.

Lilis, Viljamas (Lilly) – anglų astrologas (1602 – 1681). Jam priklauso daugybė svarbių astrologinių veikalų, tarp kurių ir reikšmingi tekstai apie horarinę astrologiją. Lilis ypatingai išgarsėjo po to, kai iš anksto, 1651m. detaliai išpranašavo būsimą Londono gaisrą; kai jo prognozė 1666m. pasitvirtino, astrologas buvo iškviestas į rūmus pasiaiškinti. Viljamas Lilis vienu ir tuo pačiu metu astrologiškai (neoficialiai) konsultavo dvi skirtingas Anglijos parlamento partijas. Kalbama, kad per metus pas jį apsilankydavo per 3.000 žmonių.

Lilit – 1. Klasikinėje astrologijoje dylančio Mėnulio sinonimas; 2. Šiuolaikinėje astrologijoje (ypač vadinamojoje Avestos tradicijoje) hipotetinė planeta, susijusi su blogio pradu.

Liūtas (lot. Leo) – penktasis Zodiako ženklas arba žvaigždynas (klasikinėje indų astrologijoje). Priklauso ugnies stichijos trikampiui, fiksuotam kryžiui, tai vyriškas, aktyvus ženklas. Pagal anglų astrologą Alaną Leo, šio ženklo valdomi žmonės pasižymi dosnumu, didžiadvasiškumu, silpna vieta – meilė. Mėgsta būti dėmesio centre, instinktas dominuoti gali peraugti į pasipūtimą.

Liūto širdis – žr. Regulas.

Lygiadienis (sen. lot. equinox/aequinoctium lygi naktis) – metas, kai Saulė perkerta keliaudama ekliptika dangaus ekvatorių ir išlygina paros laiką, t.y. diena tampa lygi nakčiai, ir atvirkščiai.

Lygiadienių ženklai – Zodiako ženklai: Avinas ir Svarstyklės, nes jų pradžia sutampa su dienos ir nakties laiko išsilyginimu.

Lunacija (lot. lunatio mėnulio mėnuo) – 1. Mėnulio fazė; 2. Tas pats, kas ir jaunatis; 3. Mėnulio revoliucijos sinonimas.

Lunaras – žr. Mėnulio revoliucija.