LT
RU

Šadbala – klasikinėje indų astrologijoje taškų skaičiavimo įvertinant stiprias ir silpnas planetas sistema.

Šadvarga – klasikinėje indų astrologijoje šeši pagrindiniai horoskopai: raši, hora, drekkana, navamša, dvadašamša, trimšamša.

Šalti ženklai – Zodiako ženklai: Tauras, Vėžys, Mergelė, Skorpionas, Ožiaragis, Žuvys. Visi jie priklauso žemės ir vandens stichijai ir pasižymi šalčio savybe. Priešybė – karšti ženklai.

Šaltos planetos – Mėnulis ir Saturnas.

Šani – klasikinėje indų astrologijoje Saturnas.

Šastjamša – klasikinėje indų astrologijoje pati smulkiausia astrologinė schema, 1/60 pagrindinio horoskopo.

Šaša-yoga – klasikinėje indų astrologijoje Saturno mahapuruša yoga.

Šaštaštaka – klasikinėje indų astrologijoje ryšys tarp VI ir VIII astrologinių namų.

Šatabhišakas – klasikinėje indų astrologijoje 24oji nakšatra.

Šatgraha-yoga – klasikinėje indų astrologijoje 6 planetų susijungimas viename žvaigždyne.

Šaulys (lot. Sagittarius) – devintas Zodiako ženklas arba žvaigždynas (klasikinėje indų astrologijoje). Priklauso ugnies stichijos trikampiui, judriam kryžiui, tai vyriškas, aktyvus ženklas. Pagal anglų astrologą Alaną Leo, šio ženklo valdomi žmonės pasižymi dideliu kūno ir proto aktyvumu, taip pat keista pranašo prigimtimi. Jie mėgsta visa, kas atvira ir suteikia daug erdvės. Geros širdies ir simpatiški, tačiau dažnai būna impulsyvūs ir puola į kraštutinumus. Nuoširdūs, filosofiški, tačiau gana dažnai tiesmukiški ir balaganiški.

Šeatas – žvaigždė, Pegaso beta, padėtis 29.24’ Žuvų ženkle. Saturno charakteris (pagal kitus šaltinius Marsas-Merkurijus). Lemia didžiules nelaimes, net tokias, kaip savižudybė arba prievartinė mirtis.

Šediras – žvaigždė, Kasiopėjos alfa, padėtis 7.49’ Tauro ženkle. Saturno-Veneros charakteris. Lemia charakterį be principų, pralaimėjimus ir nukentėjimą karo, gaisro, žemės drebėjimo metu.

Šešiakampis (lot. sextil viena šeštoji dalis) – stiprus, palankus planetinis ryšys, atstumas tarp dviejų horoskopo taškų faktiškai lygus 60 laipsnių. Pavyzdys: Marsas stovi 4 laipsnyje Avino ženkle, o Merkurijus – 4 laipsnyje Dvynių ženkle.

Šiaurės taškas – dangaus meridiano ir horizonto susikirtimo taškas, esantis arčiau šiaurinio pasaulio poliaus. Žymima simboliu N. Priešybė – pietų taškas.

Šiauriniai ženklai – Zodiako ženklai: Avinas, Tauras, Dvyniai, Vėžys, Liūtas, Mergelė. Jie esti šiauriniame dangaus pusrutulyje. Priešingybė – pietiniai ženklai.

Šiltos planetos – Venera, Jupiteris ir Neptūnas (moderniojoje astrologijoje).

Šodašamša – klasikinėje indų astrologijoje smulkesnė astrologinė schema, 1/16 pagrindinio horoskopo.

Šravana – klasikinėje indų astrologijoje 22oji nakšatra.

Šravišta, arba Dhaništa – klasikinėje indų astrologijoje 23oji nakšatra.

Šubhaveši-yoga – klasikinėje indų astrologijoje geros planetos II name skaičiuojant nuo Saulės.

Šukla-pakša – klasikinėje indų astrologijoje augantis Mėnulis (fazė tarp jaunaties ir pilnaties).

Šukra – klasikinėje indų astrologijoje Venera.

Šviesos netektis (lot. abscissio liuminis) – horarinėje astrologijoje: rimta kliūtis, nutraukianti pozityvią planetų veiklą. Tai paprastai įvyksta, kai greičiau judanti planeta aspektu pasiveja kitą, lėtesnę planetą, tačiau tarp jų atsiduria retrogradinė planeta. Laikoma, kad būtent toji trečioji planeta nutraukia dviejų pirmųjų kontaktą. Pavyzdys: Merkurijus stovi 5 laipsniai Vėžio ženkle, Jupiteris 10 laipsnių Mergelės ženkle, Saturnas Rx 8 laipsniai Mergelės ženkle. Merkurijui nepavyks su Jupiteriu sudaryti palankaus aspekto, jį sutrukdys Saturnas, pasitinkantis Merkurijų anksčiau.

Šviesos perdavimas – horarinėje astrologijoje reiškinys, kai Mėnulis iš pradžių padaro kontaktą vienai planetai, o paskui – kitai, tuo metu tarsi sujungdamas jas aspektu, nors realiai tarp jų dviejų ryšys ir neegzistuoja. Laikoma, kad šviesos perdavimo atveju ryšys tarp dviejų anksčiau nebuvusių aspekte planetų užsimezga ir jos sąveikauja, lyg toks kontaktas egzistuotų iš tikrųjų. Pavyzdys: Merkurijus stovi 7 laipsniai Tauro ženkle, Marsas 5 laipsniai Vėžio ženkle, Mėnulis 4 laipsniai Tauro ženkle. Mėnulis iš pradžių susijungs su Merkurijumi, o po to priartės prie sekstilio aspekto Marsui ir tuo būdu atstatys sekstilio aspektą tarp Merkurijaus ir Marso.

Šviesos surinkimas (lot. collectio luminis) – horarinėje astrologijoje reiškinys, kai planeta formuoja aspektus su kitomis dviem planetomis, tarp kurių savo ruožtu nėra jokio tarpusavio ryšio. Todėl pirmoji planeta gali būti vertinama kaip kūnas, sudarantis sąlygas sujungti abiejų planetų energiją. Pavyzdys: Mėnulis stovi 10 laipsnių Svarstyklių ženkle, Venera – 7 laipsniai Vandenio ženkle, taigi jau ištisi trys laipsniai, kaip Mėnulis baigė palankų trikampį su Venera; tačiau Šaulio ženkle11 laipsnyje stovi Saturnas, priimantis sekstilio aspektus ir nuo Veneros, ir nuo Mėnulio. Šitaip atstatomas palankus pastarųjų kūnų kontaktas.

Šviesulys – 1. Šiuolaikinėje astronomijoje šviesuliais vadina žvaigždes (tarp jų ir Saulę), kadangi jos pačios skleidžia šviesą; 2. Senovės astronomijoje ir astrologijoje šviesuliais vadinti bet kokie švytintys kūnai (Saulė, Mėnulis, planetos, žvaigždės). Tokiu būdu šviesuliams buvo priskiriami ir kūnai, kuriems savaiminis švytėjimas nebūdingas.