LT
RU

Tadžika – klasikinėje indų astrologijoje metinis horoskopas, t.y. Saulės revoliucija bei jos interpretacijos schema.

Tamas – tamsus, materialus.

Tauras (lot. Taurus) – antras Zodiako ženklas arba žvaigždynas (klasikinėje indų astrologijoje). Priklauso žemės stichijos trikampiui, fiksuotam kryžiui, tai moteriškas (pasyvus) ženklas. Pagal anglų astrologą Alaną Leo, šio ženklo valdomi žmonės pasižymi kantrybe, darbštumu. Jie žengia pirmyn tarsi visiškai nesirūpintų, pasiseks ar ne, tačiau už romumo kaukės slepiasi didelis užsispyrimas ir valia. Valdingi ir pavydūs (tiesa, mažiau negu Skorpionai), mėgsta komfortą, o jei nepasižymi jokiomis meninėmis ypatybėmis, tai būna patys primityviausi ir materialistiškiausi atstovai iš visų Zodiako ženklų. Hedonistinių poreikių tenkinimas, polinkis kitus apkaltinti ištvirkimu ar iškrypimu, kai tuo tarpu patys iš esmės šioje sferoje nėra šventieji – taip pat viena iš dažniausių Tauro ženklo savybių.

Tauro epocha – pasaulinė epocha, trukusi maždaug nuo 4200m. iki 2200m. pr. m. e. Astrologai ją sieja su Tarpupio, Egipto ir Senosios Indijos civilizacijų vystymosi pradžia.

Tekanti planeta – planeta, gimimo metu stovinti I name, t.y. tarp Ascendento ir II namo pradžios. Kuo arčiau Ascendento planeta stovi, tuo jos poveikis charakteriui ir išvaizdai didesnis.

Tekantis laipsnis – virš horizonto tekantis Zodiako laipsnis, kuriam ir sudaromas horoskopas.

Tekantis ženklas – Zodiako ženklas, kuriame teka Ascendentas.

Teofilas iš Edesos (Theophilus Edessenus) – krikščionis iš Edesos, pagrindinis Bagdado kalifo al-Mahdi (775 – 785) astrologas, išvertė iš graikų kalbos į sirų kalbą Homerą, buvo žinomas kaip didis astrologas arabų pasaulyje ir Bizantijoje. Iš jo darbų išliko tik keletas fragmentų.

Termos (lot. terminus ribos) – Zodiako ženklo atkarpa, valdoma atitinkamos planetos. Termos visapusiškai aptartos Ptolemėjaus veikale “Tetrabiblos”.

Tetrabiblos – žr. “Keturknygė”

Teukras iš Babilono (Teucer Babylonius) – astrologas (maždaug Ia. po Kr.). Mus pasiekę jo darbų “Apie planetas”, “Apie Zodiako ženklus ir paranatelontus”, “Apie dekanus” fragmentai yra ypatingai svarbūs aiškinantys paranatelontų ir dekanų istoriją. Pirmą kartą jo vardą pamini Porfirijus. Teukro darbai greičiausiai tapo Vetijaus Valento veikalų apie planetų ir Zodiako ženklų prigimtį šaltiniais.

Tiesioginis judėjimas – normalus planetos judėjimas iš vakarų į rytus (fiksuotų žvaigždžių atžvilgiu). Žymima D simboliu. Laikoma, kad tiesioginės planetos judėjimas stipresnis negu retrogradinės arba stacionarios planetų.

Tikslus aspektas – atvejis, kai atstumas tarp dviejų planetų neviršija 1 laipsnio orbiso. Pavyzdys: Saulė 10 laipsnių Mergelės ženkle, Jupiteris 10 laipsnių Skorpiono ženkle; tai – tikslus sekstilio aspektas. Atvirkščiai, toks sekstilis, kai Saulė 10 laipsnių Mergelės ženkle, o Jupiteris 11 laipsnių Skorpiono ženkle, nėra tikslus aspektas, tačiau dėl energijos įtakos orbiso sekstilis, be abejo, vis tiek egzistuoja.

Tikslus gimimo laikas – metai, mėnuo, diena, valanda ir minutė.

Tipologinis metodas – vienas iš rektifikacijos metodų. Jo pagrindas: žmogaus veido, viso kūno bruožų tapatumas su atinkamais Zodiako ženklais ir planetomis, kai pastarieji atsiduria Ascendento zonoje. Pavyzdys: guvios akys ir smailokas smakras – Ascendentas gimimo metu užima Dvynių (gyvumas, judrumas, nervingumas) ženklą; tame pačiame ženkle su juo susijungęs ir Merkurijus (lemia tas pačias savybes); tai šį išorės faktorių pabrėžia dvigubai.

Tithi – klasikinėje indų astrologijoje 1/30 Mėnulio mėnesio dalis.

T-kvadratas – planetų kryžius, kuriame trūksta vienos planetos, t.y. šią planetų kombinaciją sudaro trys vienodais atstumais (faktiškai kas 90 laipsnių) išsidėsčiusios planetos. Pavyzdys: Venera 15 laipsnių Avino ženkle, Saturnas 15 laipsnių Vėžio ženkle, Marsas 15 laipsnių Svarstyklių ženkle; visos planetos aspektuoja viena kitą nepalankaus kvadrato aspektu ir taip sukuria T-kvadrato formą.

Tolimanas – žvaigždė, Kentauro alfa, padėtis 29.30’ Skorpiono žvaigždyne. Veneros-Jupiterio charakteris. Lemia subtilų skonį, gerus draugus, pripažinimą.

Transplutoninė planeta – hipotetinė planeta, jos skriejimo orbita driekiasi už Plutono orbitos.

Transsaturninės planetos – planetos, skriejančios už Saturno orbitos: Uranas, Neptūnas, Plutonas.

Tranzitai – planetos arba planetų judėjimas ekliptikoje. Pavyzdys: kai sakome, kad Saulė tranzituoja per Liūto ženklą, turime omeny, jog ji tuo metu Liūto ženklą pereina nuo 0 iki 30 laipsnių. Arba kai sakome, kad tranzitiniai Marsas ir Saturnas oponuoja horoskopo Venerai, turime omeny, jog tam tikrame ekliptikos taške judantys (arba laikinai sustoję vietoje) Marsas ir Saturnas siunčia nepalankius savo spindulius, t.y. nepalankiai aspektuoja gimimo horoskopo Venerą.

Tranzitinė, tranzituojanti planeta – ekliptika, Zodiako ženklais judanti planeta.

Trečiasis ketvirtis – 1. Mėnulio fazė: nuo pilnaties iki delčios; 2. Horoskopo ketvirtadalis, kurį sudaro VII, VIII, IX astrologiniai namai.

Tretinės direkcijos – vienas iš prognozavimo metodų (sukurtas jau XXa.). Jo pagrindas – Mėnulio apskriejimas aplink Žemę. Vienas Mėnulio apskriejimas lygus vieneriems žmogaus gyvenimo metams.

Triada – klasikinėje indų astrologijoje I, V, IX astrologiniai – Lakšmi – namai.

Trigonas (lot. trigon trikampis) – jau senovės Babilonui žinomas Zodiako ženklų suvienijimas į keturias grupes po tris ženklus. Antikoje kiekvienas iš trigonų susietas su pirminiais elementais (ugnimi, vandeniu, oru, žeme).

Trigonas - Elementas - Zodiako ženklai
I - Ugnis - Avinas, Liūtas, Šaulys
II - Žemė - Tauras, Mergelė, Ožiaragis
III - Oras - Dvyniai, Svarstyklės, Vandenis
IV - Vanduo - Vėžys, Skorpionas, Žuvys

Trigono valdovas (trigon ir gr. kratos valdžia) – jau antikos laikais Zodiako ženklų trigonų valdymas buvo susietas su atitinkamomis planetomis. Ptolemėjus laikė, kad pirmąjį trigoną valdo Saulė ir Jupiteris, kadangi šios planetos pirmojo trigono ženkluose turi sau pavaldžius ženklus (Marsas taip pat turi sau pavaldų – Avino – ženklą, tačiau jo prigimtis priešinga Saulės prigimčiai, todėl jis negali būti vienu iš šio trigono valdovų). Antrą trigoną, jo manymu, valdo Mėnulis ir Venera, kadangi jis sudarytas iš žemės ženklų, ir t.t.

Trikampis (lot. trinus trigubas) – stiprus palankus ryšys. Atstumas tarp dviejų horoskopo elementų faktiškai lygus 120 laipsnių. Pavyzdys: Mėnulis 8 laipsniai Vėžio ženkle, Jupiteris 8 laipsniai Žuvų ženkle.

Trikonos – klasikinėje indų astrologijoje I, V ir IX astrologiniai namai.

Trimšamša – klasikinėje indų astrologijoje smulkesnė astrologinė schema, 1/30 pagrindinio horoskopo.

Trismegistas, Hermis (gr. Hermes Trismegistos triskart šlovingiausias Hermis) – graikų dievas, paprastai tapatinamas su Egipto išminties dievu Totu, proto žmonių globėju. Jam priskiriama daugelio darbų apie astrologiją ir okultizmą autorystė. Dalis šių darbų datuojama IIa. pr. m. e.Helenistiniu laikotarpiu šie darbai tapo religinio-mistinio judėjimo – hermetizmo – pagrindu. Magijos, astrologiniai ir alcheminiai traktatai, kurių autorystę priskirdavo Trismegistui, buvo rašomi per ištisus viduramžius.

Tropiniai ženklai (gr. tropica) – Zodiako ženklai: Vėžys, Ožiaragis, prasidedantys vasaros ir žiemos saulėgrįžų taškuose. Tai taip pat du iš keturių kardinalių ženklų.

Tropinis zodiakas – Zodiakas, kurio visi keturi pagrindiniai – pavasario ir rudens lygiadienių bei vasaros ir žiemos saulėgrįžų – taškai užima fiksuotą, t.y. nekintamą žvaigždžių atžvilgiu poziciją. Jau maždaug 2000m., kai tropinio zodiako ir žvaigždynų, kurių vardu jo ženklai buvo pavadinti, ribos nebesutampa. Naudojamas klasikinėje ir moderniojoje astrologijoje. Priešybė – siderinis zodiakas.

Tula – klasikinėje indų astrologijoje Svarstyklės.