LT
RU

Ubhayačarja-yoga – klasikinėje indų astrologijoje geros planetos (išskyrus Mėnulį), supančios Saulę.

Uča – klasikinėje indų astrologijoje egzeltacija.

Ugnies trikampis – trikampis, apjungiantis tris tos pačios prigimties, stichijos, ženklus: Aviną, Liūtą, Šaulį. Ugnies ženklai laikomi šiltais ir sausais.

Ugnies ženklas – Zodiako ženklas, priklausantis ugnies trikampiui.

Ugnis – vienas iš keturių pirminių elementų, jo savybės – šiltumas ir sausumas.

Upačaya – klasikinėje indų astrologijoje III, VI, X ir XI namai.

Upayos – klasikinėje indų astrologijoje taikomosios praktikos sustiprinti pažeistų, silpnų planetų veiklą. Upayoms priskiriama mineralų, mantrų, jantrų praktikos.

Uranas (lot. Uranus, iš gr. Uranos) – planeta, viena iš trijų transsaturninių planetų, kadangi stovi už Saturno orbitos. Priklauso teleskopinių planetų grupei. Pirmą kartą atrastas 1781m. Psichologinėje astrologijos kryptyje siejamas su tokiomis sąvokomis, kaip maištas, reformos, netikėti sprendimai, nervingumas. Pasaulinėje astrologijoje valdo oro transportą, darbininkų profesines sąjungas, streikus, sukilimus, revoliucijas, anarchiją, sprogimus, išradimus, elektrotechniką, radiotechniką. Prognozėse jo tranzitai siejami su staigiais, nenumatytais ar greičiau nelauktais įvykiais. Klasikinėje indų astrologijoje nenaudojamas.

Uraninė astrologija, arba Hamburgo mokykla – astrologinė mokykla, kurią įkūrė A. Wittė.

Uttarabhadrapada – klasikinėje indų astrologijoje 26oji nakšatra.

Uttaraphalguni – klasikinėje indų astrologijoje 12oji nakšatra.

Uttarašadha – klasikinėje indų astrologijoje 21oji nakšatra.

Uždengtas kūnas – viena iš klasikinių planetų, kai yra susijungusi su Saule ir nėra matoma tarp jos spindulių.